Sedan någon dag är det nedgrusat på Dag Hammarskjöldsledens cykelbana längs Slottsskogen. Vem har inte plockat upp efter sig?

 

Öppna videon på Youtube