[Uppdatering: Läs även det det senare blogginlägget om att cykelbanan under Göta Älvbron på Kanaltorgsgatan nu tycks göras om.]

Ombyggnation och ny cykelbana

Förra året flyttades en stor del av biltrafiken från Kanaltorgsgatan till Sankt Eriksgatan ett stenkast bort. Kanaltorgsgatan går närmast Nordstans norra sida och leder cyklister från Östra Hamngatan vidare upp på Göta Älvbron. I våras började man anlägga en ny cykelbana längs Kanaltorgsgatans södra sida. Figur 1 här intill visar hur det såg ut från början. Klicka på bilden för att förstora i nytt fönster. Observera att figurerna inte är exakta. Norr är åt vänster i figurerna.
Vid ombyggnationen togs ett körfält bort på gatan samt ytterligare två högersvängande körfält i korsningen med Nils Ericsonsgatan. I ett av de återstående körfälten tillät man nu fordon att både köra rakt fram och svänga höger. Se figur 2.

Stolpen

Efter cykelöverfarten i korsningen med Nils Ericsonsgatan österut finns en stolpe som håller uppe gatubelysningen. På stolpen finns även ett gång/cykel-påbudsmärke. Före ombyggnationen var cykelöverfarten och cykelbanan placerad till vänster om stolpen i östlig färdriktning.
I samband med ombyggnationen flyttades cykelöverfarten och övergångsstället ett par meter åt höger för att förbättra svängradien för högersvängande fordon. Cykelöverfarten hamnade nu till höger om stolpen. Jag antog då att cykelbanan på andra sidan korsningen också skulle flyttas till höger om stolpen, eller att stolpen skulle flyttas. Men istället valde man att lägga cykelbanan i en tvär kurva runt stolpen (figur 2).

Kurvan

Den tvära kurvan påverkar cyklisters flöde negativt. Nya skarpa stenkanter innebär viss fara, och likaså stolpen i mitten. De mötande cyklisternas trafikljus står i cyklisternas innerkurva, vilket gör att de kan behöva luta sin kropp åt vänster i högersvängen ut på cykelöverfarten för att inte krocka med trafikljuset. Se de orangefärgade linjerna i stillbilden nedan (klicka för större). Det i sin tur ökar risken för kollision med de vänsterlutande cyklister som kommer från mitt håll (se den blå linjen). De gula linjerna visar den raka förlängningen av cykelöverfarten. Det är lockande att cykla rakt fram, men då kommer man in på det som troligtvis är tänkt att vara gångbana.

Förslag på alternativa utformningar

Jag har tre förslag på hur man hade kunnat bygga det annorlunda. Figur 3) Snedställ cykelöverfarten. Figur 4) Flytta stolpen och gör en mjuk cykelkurva till vänster om den. Figur 5) Låt stolpen vara kvar, men låt cykelbanan gå till höger om den och gör en mjuk kurva efter stolpen. Flytta gång/cykel-påbudsmärket till en ny stolpe mellan cykelbana och gångbana.
Varför man valde att göra som man gjorde vet jag inte. Är man ute efter att få ner cyklisters hastighet? Går det inte att flytta stolpen av tekniska eller fysiska skäl? Vill man inte att gång- och/eller cykelbanan hamnar för nära Göta Älvbrons fundament?
Själva cykelbanan längs Kanaltorgsgatan blev i övrigt ett rätt så bra tillskott, även om den av någon anledning går sicksack. Jag hoppas även att man tydliggör bättre att det är en cykelbana, för att undvika konflikt med gångtrafikanter.
Kanske vissa tycker att jag är för petig som påpekar en småsak som denna kurva. Men alla bäckar små... Småsakerna återkommer med jämna mellanrum. (I snitt vid var 118:e meter har det sagts.)
Här under kommer filmen. (Om filmen inte dyker upp, klicka här för att se den direkt på Youtube.)
#1 - - Håkan:

Man behöver inte alls svänga av cykel- eller gångbanan. Det finns ju hur mycket plats som helst under bron så det är bara att fortsätta rakt fram, åtminstone till att börja med. Det kan ju bli lite dålig svängradie längre fram om man inte går ut åt vänster men det kan man ju göra över en ganska lång sträcka.
Om man nu inte vill ha trafik närmast väggen på grund av A-laget som står där ibland så kan man väl åtminstone ställa dit en bänk åt stackarna.

#2 - - Anonym:

Återigen så verkar det inte vara någon som cyklar som har utformat/utfört cykelbanan.
Många (jag inkluderat) kommer att cykla rakt fram en bit på gångbanan när de kommer från Nordstan-hållet (precis som några gör i filmen).

Svar: Jag var en av dem som cyklade rakt fram ett par gånger. ;) Främst för att få med det på filmen.
Gbgcyklaren

#3 - - Christer Corneliusson:

tycker den kurvan är ganska obehaglig även om man är helt ensam och har just startat från rödljus. Det är ingen bra kurva helt enkelt

#4 - - Annica:

Fascinerande ändå hur många som följer trafikreglerna vid en så dålig utformning! Heja alla bra cyklister!

#5 - - Trafikistan:

Idag 4/9-13 på lunchen cyklade jag till korset med den nya, krokiga cykelbanan. Nu pågår vägarbete på gångbanan. Jag frågade en av anläggarna vad som var på g. Han sa ungefär att de just byggt färdigt gc-lösningen, men måste bygga om igen eftersom cyklister tydligen inte kan styra. Där går en halv miljon, men det spelar visst ingen roll. Jag berättade att det står i kommunens flera år gamla principdokument att man vill undvika sådana branta svängar för cyklister (se ref nedan). Han sa att då borde kommunen ha lämnat oss ritningar. Det gjorde de inte, de sa bara att vi skulle bygga nå't bra. Det gjorde vi, men nu får vi direkt riva upp och göra om.

I Göteborgs dokument Principer för utformning av det övergripande GC-nätet i Göteborg står i kap 5:

"Många olyckor orsakas av brister i utformningen. Stor omsorg skall därför ägnas åt detaljutformningen och vägmiljön, t ex mjuk linjeföring."

Jag berörde det för ett drygt år sedan i min Göteborgs gc-principer 4–5.3.

#6 - - AS:

Det bästa är att köra på vägbanan, då det är "lämpligare med hänsyn till färdmålets läge".

#7 - - Jens:

Ibland, nar jag ar positiv, tror jag att man tanker sig att svangande bilar ska fa lite plats att komma ur vagen pa. Antagligen ur vagen for andra bilar, men om man rakar komma ur vagen for cyklister sa ar det val bra, det ocksa.

Nar jag ar lite mer cynisk tror jag att man gor en svang for att fa ner farten pa de dar vettvillingarna som kor sa hiskeligt fort - nastan halften sa snabbt som de langsamma bilarna. Tyvarr leder det, atminstone for mig, till att jag far samre mojlighet att reagera pa plotsligheter: for att kunna bevara rorelseenergi i cyklingen maste jag ta chicanen sa tvart jag kan, sa jag maste lagga uppmarksamheten pa var jag cyklar och inte pa trafiken omkring mig.