Jag har cyklat en hel del mellan Göteborg och Mölndal de senaste åren. Kommunerna förbinds bland annat av Södra Vägen–Mölndalsvägen–Göteborgsvägen som är en förlängning av varandra. Avståndet mellan korsvägen i Göteborg och Mölndals centrum är cirka fem kilometer (karta).
Under två-tre år fram till år 2012 byggdes vägen om. Lokalgator ersattes av trädrader och dubbelriktade gång- och cykelbanor. Bilarna – eller åtminstone det gatuutrymme som de tilldelats – utgör fortfarande det dominanta inslaget. Vägen är till större delen fyrfilig och kantas bland annat av en hel del bilförsäljningsställen. Några av de sexfiliga korsningarna leder ut till parallellgående E6:an.
Det finns bra och det finns dåliga inslag i den nya cykelinfrastrukturen längs Mölndalsvägen. När jag cyklade här under byggtiden stötte jag på en manlig cyklist som rent spontant delade med sig av sin glädje över att cykelbanorna skulle dubbelriktas. För närvarande är det bara den östra sidans cykelbana som är dubbelriktad hela vägen mellan Göteborg och Mölndal. Därför cyklar jag nästan bara längs den östra sidan. I mitt tycke är den västra cykelbanan betydligt sämre än den östra.
Vid tre tillfällen i somras tog jag med mig min stillbildskamera för att bege mig ut på en fotoexkursion på cykelbanorna längs Södra Vägen, Mölndalsvägen och Göteborgsvägen. Vissa bilder är bara observerande, andra är kritiska. För att blogginlägget inte ska bli för långt, har jag delat upp exkursionen i flera delar. Jag valde att börja exkursionen i Mölndals centrum och gå norrut längs den östra sidan av Göteborgsvägen.
Exkursionsdelar:
Del 1 av 5 (denna del)
Del 2 av 5
Del 3 av 5
Del 4 av 5
Del 5 av 5 (kommer lite längre fram)
Bild 1: I Mölndals centrum finns en stor rondell. Den saknar cykelöverfarter. Man kan cykla på körbanan eller på övergångsstället. De närmsta cykelöverfarterna är 350 meter norrut respektive 650 meter söderut.
Bild 2: Välkommen till cykelbanan på Göteborgsvägen. Mölndalsborna behöver inte bege sig till Liseberg för att åka berg- och dalbana.
Bild 3: Lagningar i asfalten skapar ojämnheter. Här är en, och lite längre bort några till.
Bild 4: Cykelbanor anläggs ibland runt hållplatser. Att det leder till kurvor är förståeligt. Ibland blir kurvorna onödigt tvära. Fallet på bilden är dock rätt okej. Inzoomningen gör att kurvan ser lite "tvärare" ut än vad den egentligen är.
Bild 5: Jag gillar ju faktiskt att åka berg-och-dalbana, fast Liseberg är nog roligare.
Bild 6: Vid rondeller, korsningar och utfarter är cykelöverfarter ofta indragna så att en bilist åt gången kan vänta utan att blockera cykelöverfarten. Vid Lackarebäcksrondellen är "hajtänderna" på marken placerade väldigt nära cykelöverfarten vilket gör att bilister som stannar vid dem ändå blockerar cykelöverfarten.
Bild 7: Busshållplatsen vid Lackarebäcksrondellen. En del vill gärna gå i bredd. Då räcker inte alltid gångbanan till. Gång- och cykelbanorna längs Göteborgsvägen samt Mölndalsvägen och Södra Vägen står med på listan över prioriterade gång- och cykelbanor i de båda kommunerna (eller har åtminstone gjort det).
Bild 8: Cyklar behöver mer svängradie än man kan tro. Många cykelbanor har tvära 90-graderssvängar, vilket gör att cyklister kan behöva ta ut svängen i motsatt färdriktning - även i låga cykelhastigheter. Den röda pilen visar ett exempel.
Bild 9: Hållplatsstaketet lutar ut i mötande cyklisters innerkurva. Staketet har varit så i några års tid. Nyligen åtgärdade man dock detta genom att trycka tillbaka staketet. Svängen runt hållplatsen är rätt så tvär.
Bild 10: Gång- och cykelbanorna längs vägen är inte konsekvent utformade. På bilden syns fyra utfarter med röd stenläggning (de två bortre kan vara lite svåra att se). Lägg märke till skillnader i bredder, vitmålningar, separationslinjer etc... I överfart 1 är både cykel och gång inkluderade. 2 och 3: Enbart cykel. 4: Både cykel och gång. GC-separationen i GC-banorna mellan utfarterna skiljer sig också från varandra. Sektion 1 och 2: vit linje. 3: Rännsten. 4: Ingen separation alls. Från där jag står till strax efter den tredje överfarten är det separerad gång- och cykelbana. Därefter övergår det i gemensam gång- och cykelbana, för att en bit längre fram återigen bli separerad.
Bild 11: Cyklisten med cykelkärran har problem med att få plats inom sitt cykelfält. För smalt? Cyklisten till höger i bild verkar har väjt ner i rännstenen för att kunna hålla tryggt avstånd.
Bild 12 och 13: Hur många cyklister brukar inte undvika brunnslock? Brunnslocken har dessutom för "vana" att hamna i en annan nivå än omkringliggande yta. Följande två bilder tog jag med en kort stunds mellanrum.
Lägg även märke till pollarna på gångbanan i bilderna ovan. De är böjbara, så det är bara för barnvagnsförare och rullstolsburna att rulla över dem om man inte vill svänga ut i cykelbanan.
Bild 14: *Pling pling*
Bild 15: Där rännstenen slutar blir banan smalare. Den separerade gång- och cykelbanan övergår i en gemensam gång- och cykelbana. Kunde man inte låtit gc-banan behålla sin bredd istället för att anlägga en yta med småsten till höger om banan?
Bild 16: Undrar hur välanvänt övergångsstället till höger är. Övergångsstället ligger lite "avsides", medan cykelöverfarten ligger i linje med både gång- och cykelbanan som är bakom och framför mig. Det är genare att gå rakt fram i korsningen.
Bild 17: Varför anlägga en rak cykelbana när man kan låta den gå i en sväng runt en tom gräsplätt? Stenkanterna på båda sidor om cykelbanan gör att man inte kan hålla sig nära kanten. Möte med en gående och en annan cyklist samtidigt görs inte utan att man får vara väldigt försiktig.
Bild 18: En stenkant går snett ut i cykelbanan. Den kan vara svår att se vid exempelvis snöfall.
Bild 19: Snirkligt. Inzoomningen bidrar dock till att bilden ser lite snirkligare ut än verkligheten.
Bild 20: Den högra pilen på marken är en rest från när cykelbanan var enkelriktad. Då fick cyklister som kom från Göteborg svänga höger till andra sidan om vägen och fortsätta mot Mölndal där. Nu är cykelbanan dubbelriktad, men den gamla högerpekande pilen är fortfarande kvar.
Bild 21: Det här är en stillbild från min cykelkamera. Den togs vid ett annat tillfälle än övriga bilder och visar en plats strax norr om Göteborgsvägens korsning med Flöjelbergsgatan. Cyklister som ska till eller från Flöjelbergsgatan kan gena via lokalgatan vid Hedins Bil. Den gula linjen visar en möjlig linjeföring. I ljuset från min cykellampa syns ett decimeterhögt betongfundament. Fundamentet är så gott som omöjligt att se i mörkret. Jag fick e-post från en person som brukar cykelpendla här. För ett par veckor sedan bevittnade han en cyklist som cyklade rakt in i fundamentet och flög av cykeln. "Resultatet blev en våldsam krasch med för mig oklar utgång." Klicka här för större bild.
Bild 22: Och så har vi passerat kommungränsen. Gränsen är rätt tydlig. Göteborgsvägen i Mölndal övergår här i Mölndalsvägen i Göteborg. Bilden är tagen i Göteborg i riktning mot Mölndal.
Exkursionen fortsätter mot Korsvägen i ett kommande blogginlägg. Därefter tillbaka till Mölndals centrum på cykelbanan på den västra sidan – den dåliga sidan.
#1 - - Robert:

Ser rörigt ut, men tycker ändå det är något bättre än det var innan. Då var det så att man fick svänga över på andra sidan när det blev enkelriktat på en del ställen. Ett ställe så var det vägren på östra sidan istället för cykelbana. Vilket blev extra farligt för de som cyklar mot skyltarna om enkelriktning tidigare, då de hamnar mot färdriktningen på vägrenen.


Svar: Håller med att det till stor del är bättre än tidigare. På en så stor gata som Mölndalsvägen (och Göteborgsvägen och Södra Vägen) är det nästan tvunget med dubbelriktade cykelbanor på båda sidor. På den västra sidan finns det fortfarande en del enkelriktade delar där en del cyklister cyklar mot trafiken, även om det är i direkt anslutning till bilarnas körfält. Jag återkommer med fler bilder i senare blogginlägg.
Gbgcyklaren

#2 - - Annica:

Är så glad att du orkar göra denna genomgång. Cyklar denna väg ganska ofta och tycker mycket är undermåligt med den, särskilt om man betänker att den är nygjord. Jag undrar vem den tänkta användaren är. Att två personer med vagn eller rullator ska få plats att gå brevid varandra på gångdelen är på många ställen en utopi eller att jag som förälder med cykelkärra och ett litet äldre barn på egen cykel ska få plats i samma cykelfil i "halvbredd". Vägen används ju rätt mycket för fritidstransport liksom arbetspendling. Kan tilllägga att jag använder östra sidan norrut och västra sidan söderut i så stor utsträckning jag kan. Tycker det blir enklare så...

Svar: Tack. Tre bloggdelar återstår. :) Jag bodde i Mölndal tidigare därför cyklade jag längs vägen i filmen rätt mycket. Det blir ju värre när vi går över till den västra sidan. Jag använde nästan bara östra sidan för att den var rakare och passade min väg bättre.
Gbgcyklaren

#3 - - Alva:

Hej!

Jag blir ganska ofta upprörd över cykelbanors utföring (framför allt i kontrast till hur välgjorda bilvägar ofta är). Ibland kör jag klass 2 moped och är då enligt lag hänvisad till cykelbanor där sådana finns. Man kan alltså få böter för att köra på bilvägen, t ex vid mölndals-/göteborgsvägen. Det känns ju verkligen inte som att man har tänkt på det i utformningen här, när man får 1m i bredd i var rikting. Inte så lätt att ta sig fram då, och en stor osäkerhet för alla inblandade (mopedister, cyklister och fotgängare).


Svar: Hejsan! Ibland tar jag bilvägen även om det finns cykelbana bredvid (det finns ju ett fåtal undantag då man får göra det). Har dock inte gjort det på Mölndalsvägen/Göteborgsvägen utom korta snuttar när vägen byggdes om för några år sedan.
Gbgcyklaren

#4 - - Danne:

Dina bilder talar sitt tydliga språk. Cykelbanan planeras mellan två korsningar. På andra sidan korsningen tar nå'n annan plan och idé över.

Finns ställen i nejden där cykeln uppfattats som motorlöst motorfordon några hundra meter och nästa hundra meter är den inplanerad som fotgängare med hjul.

Suck.

#5 - - L-G:

En intressant studie blir det att studera inkonsekvensen av "hajtändernas" placering i förhållande till cykelbanan i alla vägkosningar längs denna sträcka. Jag tycker annars överlag att denna cykelväg är helt OK undantaget mellan Maxi och Sankt Sigrfridsgatan som är för smal/trång.u

Svar: Jag kommer inte riktigt ihåg hur hajtänderna ligger i de andra korsningarna. Den östra sidan är OK på sina ställen. I nästa blogginlägg kommer jag peka ut den bästa cykelbanesnutten längs hela vägen. Biten mellan Maxi och Sankt Sigfridsgatan är med i nästa del. Håller med om att den är riktigt usel. Smal och riktigt dåligt belyst i mörker, och nedsänkt så att man bländas av mötande bilar när man cyklar söderut samtidigt som risken att bli nedskvätt från bilar ökar när det regnar.
Gbgcyklaren

#6 - - Stefan:

Har just felanmält till Tekniska kontoret i Mölndal att man på västra sidan av Göteborgsvägen luras att cykla norrut fram till kommungränsen, för att i Göteborg upptäcka att cykelbanan där är enkelriktad. Något du säkerligen har med i kommande inlägg.
Kompletterar min felanmälan med en länk till denna eminenta blogg.

Svar: Tack. :) Ja, det kommer med i tredje och/eller fjärde blogginlägget om Mölndalsvägen/Göteborgsvägen.
Gbgcyklaren

#7 - - Erik:

Jag hoppas du varit ute och fotat någon gång när det regnar på just det här nylagda avsnittet som tar vid där denna fotoserie slutar.
Där tycks nämligen avrinningen vara under alla kritik och det bildas pölar på några mm över hela GC-banan. Man blir väldigt blöt både när man går och cyklar där, och jag vill inte ens tänka på hur det blir till vintern när det fryser.

Svar: Hej! Lite sent svar från mig. Jag vet vad du menar. Det duggade lite en av gångerna när jag fotade. Dock inte just den biten du tänker på. Jag har filmer från cykelkameran som visar det dock. Kanske kan få med det i kommande blogginlägg.
Gbgcyklaren

#8 - - L-G:

Huvud på spiken avseendet Maxi-Sankt Sigfridsgatan!

Det slår mig när jag läser detta inslag och samtidigt tänker på Göteborgs stads ambition att förbättra för cyklisterna; ambitionen verkar finnas men samtidigt finns det otal exempel där utförandet tycks vara projekterat och utfört av några som inte tänker utifrån ett cyklande perspektiv. Inlägget här är ett lysande exempel på detta, lyktstolpen som du har beskrivet i en annan tråd är kanske ett ännu bättre exempel. Det som uppenbarligen saknas är en remissinstans, en "cykelombudsman" som borde vara med i granskningsprocessen innan fullbordat faktum och framförallt komma med goda råd under projekteringsprocessen. Finns en sådan "ombudsman"? Det som alltid sker i den privata industrin där t ex jag verkar (jag arbetar i ett bolag som projar och bygger stora bostadsmoduler till oljeplattformar), granskning verkar vara ett totalt okänt begrepp i den kommunala sektorn. Samtidigt, dessa fel är så onödiga, är så lätta att upptäcka vid rätt form av granskning och framförallt sparar så mycket pengar om det görs i rätt tid (om du överhuvudtaget görs).
Du skall inte anmäla ditt intresse som Gbgs "cykelombudsman"? Du har mitt absolut fulla stöd och du gör en kanoninsats som belyser dessa tokigheter!

Svar: Tack! (Sent svar från mig.) För ett par år sedan läste jag att kommunen ville ha personer som rapporterade infrastrukturproblem. Jag minns inte den exakta beskrivningen av arbetsuppgiften eller hur den benämndes. Jag mailade kommunen och visade mitt intresse, men det var inte aktuellt att jag skulle hjälpa till. Jag har glömt det exakta svaret - det kan ha varit något med att det bara var bilinfrastruktur det gällde eller att det bara var tänkt för kommunanställda (jag kan minnas fel).
Gbgcyklaren