Det är dags för den fjärde delen av fem i min fotoexkursion längs cykelbanan på Mölndalsvägen. För ett drygt år sedan tog jag cykeln och kameran och dokumenterade cykelbanan mellan Mölndal och Göteborg. Det blev runt 600 foton, varav ett antal kommer med i min blogg. Bloggandet om exkursionen har tyvärr dragit ut på tiden då olika saker kommit i vägen.
Under två år, fram till november 2013, cykelpendlade jag mellan Mölndal och Göteborg. Det pågick då en del gatuarbeten längs gatan. Framför allt handlade det om ombyggnation av gång- och cykelbanorna. Arbetena påbörjades för flera år sedan, kanske redan 2009, och den sista etappen närmast Mölndals centrum påbörjades för några månader sedan.
I de tre första exkursionsdelarna har jag tagit mig från Mölndals centrum till Korsvägen i Göteborg på den östra cykelbanan. Därefter vände jag tillbaka mot Mölndal på den västra sidan av gatan och kom fram till korsningen med Sankt Sigfridsgatan.
Exkursionsdelar:
Del 1 av 5
Del 2 av 5
Del 3 av 5
Del 4 av 5 (denna del)
Del 5 av 5 (kommer lite längre fram)
Exkursionens fjärde del börjar i höjd med Willys och ICA Maxi på Mölndalsvägen.
Bild 74: Bilden nedan visar en nästan tom körbana. Inte ens i rusningstrafik har jag sett några längre köer. Det är två körfält i varje riktning mellan korsningarna. I bakgrunden syns Mölndalsvägens korsning med Varbergsgatan. Norrifrån är det fyra körfält in i korsningen, och söderifrån tre körfält.
Jag kollade upp trafikmängden på just den här sträckan. År 2012 var antalet fordon per årsmedelvardag 11 100. Det är ungefär lika många fordon som på Linnégatan som bara har ett körfält i varje riktning. (Jämförelse från Yimby Gbg.)
Gående och cyklister är inte separerade här. Tyvärr gör cykelparkeringen att det blir extra trångt. Hade man tagit bort ett körfält så skulle man tydligare kunna separera gående och cyklister, få plats med en trädrad och kanske till och med kunna göra en runt två meter bred utbyggnad i byggnadernas bottenplan med butiker och verksamheter, ungefär som på Norra Gubberogatan (också ett Yimby-tips). Två körfält i varje riktning förbättrar visserligen framkomligheten för utryckningsfordon. Det skulle kunna lösas genom att göra det möjligt för utryckningsfordon (och kanske även bussar) att köra i spårvägen.
Bild 75: Vid korsningen med Varbergsgatan övergår cykelbanan i ett smalt cykelfält. Eller är det kanske egentligen en vägren juridiskt sett? Bilisterna har sju körfält totalt in i korsningen från norr och söder. Som cyklist känner man sig inte direkt prioriterad här. Använd bilisternas högersvängfält för att bredda gång- och cykelbanan, tänker jag.
Bild 76: Cyklister har för ovanlighetens skull rak linjeföring över korsningen. Övergångsstället är däremot rejält indraget. Personen på bilden genar över gatan en bit utanför övergångsstället. Stängslet hindrar gångtrafikanter från att snedda mot övergångsstället.
Bild 77: I korsningen förgrenar sig cykelöverfarten både rakt fram och åt vänster i bild. Cyklister som ska åt vänster och väntar vid rödljuset kommer att vara i vägen för dem som ska rakt fram.
Bild 78, 79: Cyklisten i vit tröja väntar på cykelgrönt. Men hen kan vänta och vänta och vänta, för det finns inget cykeltrafikljus för cyklister som kommer från det hållet. Cykelbanan är nämligen både lite enkelriktad och lite dubbelriktad på samma gång. Mer om det längre ner.
Bild 80: Trångt på refugen med folk som gått av spårvagnen vid hållplats Varbergsgatan.
Bild 81: Olika standard på körbana jämfört med gång/cykelbana. Lappat, lagat och ojämnt.
Bild 83, 84, 85, 86, 87, 88: Här är korsningen med Varbergsgatan från andra hållet. Pilen på marken och avsaknaden av cykeltrafikljus i denna färdriktning antyder att cykelbanan är enkelriktad söderut mot Mölndal. De två cyklisterna tänker dock korsa gatan norrut mot Göteborg. På andra sidan korsningen finns bara den smala cykelvägrenen och gångbanan. Följande bildserie visar vad som händer.
Bild 89, 90: En mopedist gör samma sak, men väljer vägrenen.
Bild 91: En liten skog av skyltar och stolpar. Bilisten i den röda bilen svänger in till en p-plats vid den gula korvkiosken. Runt kiosken går en vändslinga för spårvagnar. Här ligger spårvagnshållplatsen Lana som utgör kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal.
Bild 92: Den vita pilen på marken är på Göteborgssidan om kommungränsen. Pilen verkar som sagt antyda att cykelbanan är enkelriktad mot Mölndal.
Bild 93: Men på Mölndalssidan antyder de vita pilarna på marken att cykelbanan skulle vara dubbelriktad. Färdas cyklisten på bilden mot trafiken efter att ha passerat kommungränsen?
Bild 94: Rent juridiskt är cykelbanan på Göteborgssidan troligtvis också dubbelriktad trots att den vita pilen på marken visar motsatsen. Det saknas nämligen ett "förbud mot infart"-vägmärke vilket krävs för att enkelrikta en cykelbana. Uppe till höger i bilden nedan går det att skymta ett vägmärke som verkar påbjuda gång- och cykeltrafik norrut (syns bättre på Google Maps gatuvy här).
I Göteborgs kommuns lista över "Förbättringar för cyklister 2013" framgår det att det ska förtydligas att det är enkelriktat: "Tydligare markering av den enkelriktade cykelbanan vid Mölndalsvägen/Varbergsgatan"
Denna cykelbanesnutt bort till Varbergsgatan diskuteras även på Facebook-gruppen Cykla i Göteborg där det även ges tips på omvägar för att "slippa hela eländet".
Bild 95: Detta är en några år gammal skärmdump från Mölndals kommuns hemsida. Man berättar om ombyggnationerna längs Göteborgsvägen. Vägen ska bli en paradgata. (SAOL: parad = uppställning el. förbimarsch under högtidliga former.) Man illustrerar det med en bild med bilar, ett barrikaderande stängsel mitt i gatan, impedimentgräs och inte en skymt av en levande varelse. Ser inte allt för festligt ut.
Bild 96: Här är en bit av Mölndals paradgata. Men stolparna mitt på gångbanan kan nog försvåra paraderandet. Man kan behöva utnyttja cykelbanan istället.
Bild 97: Bland de senaste tillskotten på Mölndals paradgata finns den här inhägnaden och stenväggskollossen som avskärmar sig från gatan. De används för uppställning av bilar. Gatan är full av bilförsäljningsställen. På den här sträckan har biltrafiken minskat från drygt 44 000 fordon per dygn under toppåren på 1970-talet till drygt 13 000 fordon per dygn år 2013. Minskningen beror på att man byggde E6:an parallellt med Mölndalsvägen. Men Mölndalsvägen har dock fått behålla den höga kapaciteten för biltrafik.
Bild 98: Vänder man sig om i föregående bild, dyker det upp lite #svängfest på cykelbanan.
Bild 99: Fler stolpar och en butiksskylt på gångbanan. Dagvattenbrunnslock är obekväma att cykla på och undviks gärna genom att man cyklar runt dem. Ojämnt underlag. Men körbanan bredvid visar att det faktiskt går att få till jämnt underlag.
Bild 100: Fjärde delen av exkursionen avslutas med den här bilden. Att placera en cykelbana mittemellan en gångbana och en gräsyta har sina nackdelar. Åtminstone när folk är ute och rastar sina hundar. Precis innan jag tog bilden, befann sig tjejen på gångbanan samtidigt som hennes hund gick i gräset. Och kopplet? Ja, det gick tvärs över cykelbanan.
Nästa del blir den avslutande delen av fotoexkursionen. Då fortsätter jag tillbaka till Mölndals centrum där jag började.
#1 - - Stefan:

Vad som är särskilt absurt är att om du kommer på cykelbanan Krokslätts parkgata och när du närmar dig Göteborgsvägen så visar skyltningen att om du skall till Göteborg, så skall du svänga vänster in på den dubbelriktade cykelbana som efter 200 meter vid kommungränsen med Göteborg vid Lana blir enkelriktad. Jag trodde i min enfald att Mölndals stad skulle bli tacksamma om jag felanmälde detta, men nej. Johan Hallberg Trafikingenjör på Tekniska förvaltningen anser nu inte att detta är felskyltat utan att det är tänkt att man istället skall leda sin cykel där över två övergångsställen Göteborgsvägen samt även över spårvägshållplatsen Lana för att till sist hamna på cykelbanan mot Göteborg på andra sidan Göteborgsvägen.

https://www.facebook.com/molndalsstad/posts/253677654821636

https://www.facebook.com/groups/152350071569546/391536920984192

#2 - - Trafikistan:

Det talas ofta om cykelbanor som försvinner i intet. Det tycker jag var länge sedan sådant var vanligt i Göteborg. Men däremot är det vanligt med dubbelriktade banor som plötsligt framstår som enkelriktade, vilket du ger exempel på. Ofta sticker det av en cykelpassage åt något håll som man inte är intresserad av ett stycke innan. Men så småningom visar det sig att det var den man förväntades ta för att undvika kommande enkelriktningsliknande bana.

#3 - - HannaO:

Jag väljer så långt det är möjligt att cykla på den andra sidan, såväl till som från Mölndal. Av rätt uppenbara och av bilderna klart illustrerade skäl. Men när jag gick tillbaka till den exkursionen, saknade jag kommentarer till alla dessa utfarter med bilar som svänger höger medan cyklister ska rakt fram, exempelvis vid ica maxi. Just där höll mitt liv på att ta en ände med förskräckelse, då en Renova-lastbil släppte tre cyklister före mig och sedan gasade. Finns fler sådana, och en härlig korsning med dubbla bilfält i ena riktningen, där den närmaste bilen tydligen ofta skymmer sikten för bilen i nästa fält, så att man är nära att bli påkörd på regelbunden basis.

I del 5 vore jag tacksam om du kunde kommentera avfarten från Kallebäcksbron, som jag ofta använder om jag ska mot Mölndal. En nedförsbacke, gärna med grus och gångtrafikanter, inkonsekventa markeringar på banan, som slutar med en parodisk svängfest rakt ut i cykeltrafik från båda håll, om man siktar på att hamna rätt från början hellre än att snedda över gångtrafikens övergångsställe.

Tack för en saklig och kul genomgång!