Det är dags att avsluta den segdragna exkursionen längs Mölndalsvägen och Göteborgsvägens cykelbanor. Inför den här sista delen uppstod ett problem. En tid efter att jag tagit bilderna, började Mölndal att bygga om just denna cykelbanesträcka. Ombyggnationen blev klar för inte så länge sedan.
Några av bilderna jag tagit är därför inte lika aktuella längre, vilket jag påpekar nedan. Kanske det blir ett blogginlägg om ombyggnationen längre fram.
I del 4 av exkursionen slutade jag med bild 100 ungefär vid spårvagnshållplatsen Krokslätts fabriker på väg mot Mölndals centrum. Här fortsätter exkursionen.
Exkursionsdelar:
Del 1 av 5
Del 2 av 5
Del 3 av 5
Del 4 av 5
Del 5 av 5 (denna del)
 
Bild 101: Trevligt med en raksträcka, men vädligt smalt. Den här sträckan byggdes för några år sedan och det är så här den ser ut i dag. Man har valt att prioritera breda gräsremsor framför breda gång- och cykelbanor. Cyklisten med ryggsäck gör en omkörning på höger sida om den andra cyklisten.
Bild 102: Styret på min cykel är ungefär lika brett som cykelfältet. (Fotovinkeln gör att styret ser ännu bredare ut, men så är det dock inte.) Det går med andra ord inte att med säkerhet möta en annan cyklist om båda cyklar i mitten av respektive cykelfält. Man får hålla sig till kanterna och kanske behöva använda gångbanan.
Bild 103: Innan den här cykelbanesträckan byggdes om för ett par år sedan, fanns här en infart för bilar. Infarten togs bort och fick en gräsremsa med träd, men tyvärr verkade man inte tycka att cykelbanan skulle förses med ny, slät asfalt. Cykelbanan är gropig med en kurvig asfaltskant i det ena fältet.
Bild 104: Den västra cykelbanan längs Mölndalsvägen/Göteborgsvägen är full av svängfester. Här är en av de "svängigaste". Hur högt stod cyklister på prioritetslistan när den här korsningen byggdes om?
Bild 105: Skymd sikt i svängfesten runt busskuren vid hållplats Lackarebäck. Litet plus för att gatstenen bakom busskuren gjort svängen något mjukare.
Bild 106: Svängfesten från andra hållet.
Bild 107: Rakt och tvåfiligt i vardera riktning för bilister. Men få bilar. Klockan 18:47 en torsdag i slutet av augusti. (Inte så många trafikanter över huvud taget.)
Bild 108: En trappavsats mitt på gångbanan gör att cyklister och gående får trängas ihop en kort bit.
Bild 109: Trappavsatsen från andra hållet. Hade man kunnat ta ett av bilkörfälten i anspråk för att prioritera gång- och cykeltrafik?
Bild 110: Längs följande sträcka finns ett antal utfarter för bilar. Det är en del dolda vinklar. Vid utfarten på bilden har man satt upp en spegel.
Bild 111: Rondellen vid Lackarebäck. Svängfester och skymd sikt i den skarpa kurvan (busken i högerkant).
Bild 112: Många körbanor och refuger att passera. Från vilket håll kommer bilisterna?
Bild 113: Hjulen sätter sina spår. Ojämnheter och slitage.
Bild 114: Den enkelriktade infarten till bensinmacken borde dubbelriktas för cyklister.
Bild 115: Den vita skåpbilen kommer från cirkulationsplatsen och ska svänga in till bensinmacken. Cykelbanan är dåligt utmarkerad. Risk för farliga situationer. Upphöjning av cykelbanan? Vita markeringar? Annan markbeläggning?
Bild 116: Efter bensinmacken finns den del av cykelbanan som har byggts efter det att jag tog bilderna. När jag tog detta foto stod den en tillfällig cykelvägvisare här. Trafikistan påpekade att vägvisarna som pekade åt höger ledde cyklister rakt in i en husvägg.
Bild 117: Standarden på cykelbanan här har under många år varit usel med hål, lagningar, stenkanter, svängfester, otydligheter etc. Bilden togs innan cykelbanan byggdes om.
Bild 118: Cykelbanans linjeföring efter cykelpassagen är väldigt otydlig. Vart tar den vägen? Detta har blivit mycket tydligare efter ombyggnationen
Bild 119: Den skymda sikten runt busskuren och huset finns kvar även efter ombyggnationen av cykelbanan.
Bild 120: Strax före Mölndals centrum går de båda körbanorna ihop till en, och stenkantsparkering kommer till.
Bild 121: Länge gick cykelbanan rakt in i muren på andra sidan gatan. Eller ja, den gick i en skarp kurva runt muren. Detta har åtgärdats efter ombyggnationen. Bra!
Bild 122, 123, 124: Dålig standard. Sprickor, ojämnheter, lagningar. Otydligt vad som är cykelbana och gångbana. Åtgärdat efter ombyggnation, även om det finns saker att påpeka på.
Bild 125: Vid Mölndals centrum möts man av mer svängfest och massa gatusten. Så här ser det ut i dag.
Bild 126: Cykeln i Mölndal tynar allt mer bort.
Bild 127: I gångfartsområden råder gånghastighet (ca 7 km/h) och parkeringsförbud där inte P-platser är utmarkerade. Här finns både parkerade bilar och bilister som kör i runt 30 km/h.
Här slutar fotoexkursionen mellan Göteborg och Mölndal. De tidigare delarna hittar du via länkarna högst upp i blogginlägget.
#1 - - Ingemar, Partille:

Varför gjorde de en genomfart för cyklister över ett gångfartområde?

Kunde de inte göra ett cykelfält där blomfaten är, vid ena sidan så syns ju bilvägen..
För min del kommer jag att bruka asfalten, som syns till väster i bild, mindre vibrationer för händerna.

En önskan voro att planerare och beslutsfattare läste denna skrift: ---> http://www.supercykelstier.dk/sites/default/files/Supercykelstier_DK_maj%202014.pdf


Svar: Tänker du på sista bilden (127)? Asfalten till vänster i bild är för busstrafik bara. Gatstenen är gångfartsområde för bilister söderut och cyklister i båda riktningar. Den riktiga Mölndalsvägen går en bra bit till vänster utanför bild. Där finns även den "riktiga" cykelbanan.
Gbgcyklaren