Här är ett tips om ett radioprogram om cykel- och biltrafik i Sveriges Radio:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4989319
Citat: "Bilåkandet i rika industriländer minskar. Det säger forskare som undersökt transportstatistik och som döpt fenomenet till "peak car". Statistik visar att sen 2004 så minskar antalet kilometer som vi reser med bil i storstäder i västvärlden. Nu menar hållbarhetsforskare att stadsplanerare måste räkna med minskat resande när de planerar framtidens städer."
Kommentera 0
I början av januari 2012 tipsade jag trafikkontoret om min film från Redbergsplatsen i Göteborg. Filmen visar att en av cykelöverfarterna där är extremt "rödljuskörd" och väldigt lågprioriterad i grönljusordningen.
Den 21 februari fick jag svar från Trafikkontoret. Här är svaret:

Hej………….

Cykelsignalen vid Redbergsplatsen/Härlandavägen är en av de "sämsta" i hela stan när det gäller långa väntetider.
Vi är väl medvetna om situationen och hade naturligtvis åtgärdat problemet om det hade varit lätt.
För att förstå problematiken lite bättre så måste man vara medveten om hur hela Redbergsplatsen och kollektivtrafikprioriteterna fungerar.
I normalläget är samtliga tre korsningar samordnade för att få flyt i trafiken och undvika köande bilar över spåren.
Cykelsignalen har ett gröntillfälle per omlopp. Omloppstiden varierar beroende på trafikintensiteten mellan 50 sek (natt) och upp till 70 sek (högtrafik).
Ovanpå detta har två av korsningarna en "absolut" prioritet för kollektivtrafiken i linje med trafiknämndens inriktningbeslut.
Detta innebär att "fientliga" cykel- och fordonssignaler kan bli förhindrade att växla till grönt och få vänta till nästa omlopp.
Vi har ännu inte hittat lösningen att prioritera upp cykelsignalen något utan att det får konsekvenser för kollektivtrafiken.
Även stombusslinje 17 har stora framkomlighetsproblem. Köerna på Härlandavägen, främst på morgonen, hindrar bussen och ger förseningar på upp till 6 minuter.
Ett ljus i mörkret är att i och med Partihandelsförbindelsen kommer förhoppningsvis biltrafiken på Härlandavägen att minska.
Beträffande dina övriga synpunkter så kommer cykelsignalen och tryckknappslådan att flyttas bakåt så att man slipper att hamna med framhjulet ute i körbanan.
Vi kommer även att prova med en radar som automatiskt anmäler cyklister i nordlig riktning.

Får slutligen tacka för filmen. Man ser tydligt att det är den prioriterade kollektivtrafiken som ”tar” din gröntid i omloppet.

Har du fler frågor eller om jag har förklarat otydligt är du välkommen att slå en signal.

Hälsningar

NN

Trafikkontoret
Trafikstyrning

Vad gäller buss nr 17, så föreslog jag följande i ett svar till Trafikkontoret:
Kanske bussarna från Härlanda-hållet skulle kunna få det lättare att komma fram mot Redbergsplatsen om de fick köra på spårvägen ett par hundra meter (längs med Östra kyrkogården, om man asfalterar en bit av spårvägen, tex att de svänger in på spårvägen nånstans i höjd med Stockholmsgatan eller Bagaregårdsgatan). Så slipper de stå i kö med bilarna.
Vill man skicka en synpunkt om något i Göteborg, så kan man göra det via deras tjänst 150017.
Kommentera 5
Jag fick punka på vägen hem från jobbet i måndags. Tyvärr hann jag inte laga den i måndags, så jag tog bussen till jobbet på tisdagen. I gårkväll bytte jag både den trasiga slangen (efter att först ha misslyckats med att laga hålet i den trasiga slangen) och bytte samtidigt till sommardäck på båda hjulen. Jag har haft dubbdäck på cykeln sedan december.
Med sommardäcken på, och lite andra justeringar, så gick det så mycket snabbare och skönare till jobbet i dag. Härligt!
Kommentera 0
Visa fler inlägg