Jag känner inte till att det ska finnas någon äkta cykelöverfart i Kungsbackas kommun enligt de nya reglerna från 2014. Men nu verkar man ha satsat på något annat. P4 Halland skriver att Kungsbacka kommun har byggt en överfart för robotgräsklippare på en gång- och cykelbana. Man har ritat ut hajtänder på gc-banan och hittat på en ny varningsskylt med en robotgräsklippare på.

"Vi skojade till det litegrann och köpte skyltar, det är en övergång för en robotklippare, säger Conny Johansson, arbetsledare på Trafik och park i Kungsbacka."

"Det är cyklister och fotgängare som ska väja för robotgräsklipparen vid de utmärkta övergångarna, förklarar Conny Johansson."

Så står det i nyhetsartikeln som publicerades i går den 3 maj – inte den 1 april.

Jag undrar förstås om detta verkligen kan gälla rent juridiskt. Kan man för gående och cyklister införa väjningsplikt mot robotgräsklippare? Nämns det i trafikförordningen? (Jag har missat den paragrafen.) Är det möjligt via lokala trafikföreskrifter? Eller är det bara på skoj?

Och hur fungerar trafiksäkerheten? Vad händer om en cyklist inte ser robotgräsklipparen? Finns det sensorer och nödbromsar i gräsklipparen om en cyklist råkar komma i vägen?

Man brukar få höra att "cykeln faktiskt är ett fordon och att cyklister också ska rätta sig efter trafikreglerna". Att då tycka att man på en cykelbana kan "skoja" till det med påhittade skyltar och trafikregler känns som dubbla budskap och inte så seriöst. "Cykling är på riktigt, men bara ibland"? Hur ser Kungsbacka på cykeln som ett trafikslag?

3 procent tar cykeln i Kungsbacka, och 77 procent tar bilen (källa från 2013 - andelen kan ha ändrats sedan dess). Jag tycker med andra ord att Kungsbacka kommun borde börja "skoja till det" på riktigt för att öka cyklingen, genom att t.ex. bygga äkta cykelöverfarter och på andra sätt förbättra för cyklister.

Ett annat "skojfriskt" tilltag på cykelbanor ute i landet var när man som ett konstnärligt tilltag lät rita de vita skiljelinjerna mellan gående och cyklister likt ett trassel på gc-banan. (Ej i Kungsbacka, vad jag vet.) Bilden nedan tog jag i Karlstad hösten 2016. Enligt rapporter ska cyklande barn ha kolliderat med andra eller varit nära att göra det när de följt de vita linjerna vid något av de ställen där linjerna ritats så här.

Länk till P4 Hallands artikel: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6689019

Kommentera 0

Den 6 april twittrade jag en en bild på en cykelpassage i Mölndal. Här kommer lite mer information om bilden. Sent på kvällen promenerade jag genom Mölndals centrum och passerade förbi rondellen där Storgatan, Tempelgatan och Bergmansgatan möter varandra (Googlekarta, Mölndalskarta).

Även när jag promenerar eller åker bil, tittar jag ibland på hur cykelbanorna ser ut. Nu lade jag märke till att en cykelpassage i anslutning till rondellen var avstängd. Anledningen till avstängningen är den stora ombyggnationen av Mölndals centrum.

Bilderna nedan tog jag med mobilen. Ett plank vid byggarbetsplatsen på andra sidan gatan tar både gångbana och cykelbana i anspråk. De tre körfälten som cykelpassagen korsar är öppna för trafik. Det jag reagerade på här var att avspärrningen på cykelpassagen enbart bestod av ett grått stängsel som i kvällsmörkret var näst intill osynligt. Varken före cykelpassagen eller på stängslet finns några varningsskyltar som på ett tydligt sätt gör cyklister uppmärksamma om stängslet. Cyklister som inte upptäcker att cykelpassagen är avstängd får en obehaglig överraskning – i nedförsbacke.

De två första bilderna är uppljusade i datorn. Den tredje bilden är i original.

Närbild på stängslet.

Översikt. Röd pil = avstängd cykelpassage. Gul linje = stängsel.
Grön pil = så är det nog tänkt att man ska cykla (eller leda cykeln) under tiden.

Dagen efter använde jag Mölndals stads hemsidas formulär för felanmälan för att upplysa om faran med staketet. Tyvärr var man begränsad till 150 tecken och behövde välja en av de fasta kategorierna. Det närmaste jag kunde hitta var "Skymd sikt (övrigt)". Jag bifogade även en bild på stängslet.

Den 16 april fick jag nedanstående svar från Mölndals stad. "Felbeskrivning" är mitt ursprungliga felmeddelande.

Jag har inte varit på platsen sedan jag gjorde felanmälan och vet därför inte om det faktiskt gjorts något åt stängslet. Kanske entreprenören har gjort något. Om inget gjorts, och Mölndals stad anser att ingen åtgärd är nödvändig, så finns det anledning att ifrågasätta Mölndals bedömning om hur cykelbanor stängs av och hur cyklister hänvisas på ett säkert och tydligt sätt.

Jag vet inte hur länge stängslet stått där, men nedanstående gatuvybilder från Google ska vara tagna i maj 2016. Förhoppningsvis har ingen olycka inträffat.

För några veckor sedan läste jag om ett liknande fall. Ett likadant stängsel hade ställts över cykelbanan och var inte utmarkerat på ett tydligt sätt. En cyklist cyklade rakt in i det och hamnade på sjukhuset. Cyklisten visade en bild på det deformerade stängslet. Tyvärr hittar jag inte var jag såg dessa bilder. Facebook? Cykelforum? (Påminn mig gärna.).

Edit: Här är länken till historien om stängslet: https://happyride.se/forum/read.php/1/2814076/page=203

Kommentera 1
Genomfartstrafik med bil har nyligen stängts av på Krutshusgatan på grund av att Trafikverket flyttar rör och ledningar inför bygget av tågtunneln Västlänken. Gång- och cykeltrafiken är fortfarande öppen förbi gatuarbetet. Bilister hänvisas till E45 för att komma till andra sidan om gatuarbetet, enligt skyltning på platsen.
Vissa bilister väljer dock en genväg. De struntar helt sonika i trafikregler och säkerhet och kör in på cykelbanan och på så sätt förbi gatuarbetet. Illa! Just nu kan det dessutom förekomma extra många cyklister längs Kruthusgatan i och med att Marieholmsgatans cykelbana är avstängd.
Jag upplyste Trafikverket om händelsen och det visade sig att de redan kände till problemet:
"Vi har också uppmärksammat problemet men har inte kommit fram till en bra lösning än. Problemet är att bilisterna bryter mot trafikreglerna när de kör på cykelbanan och vi vill inte göra för stora hinder så att vi skapar en trafikfara för cyklisterna. Vår arbets- och byggledare ska lyfta frågan med trafikkontoret och höra om de har något förslag på lösning."
Detta påminner mig dessutom om Slussen-ombyggnationen i Stockholm. När biltrafiken där omdirigerades till andra gator, valde vissa bilister att köra förbi byggarbetsplatsen i bussfilen. När man satte upp ett bilhinder i bussfilen så började bilisterna istället köra förbi platsen på cykelbanan.
Jag tänker... Det finns väldigt många fysiska hinder såsom pollare, bommar, betongsuggor och annat som behöver sättas upp runtom i samhället för att vissa bilister inte kan hålla sig till reglerna. Det pratas ofta generaliserande om cyklister som bryter mot regler. Jag tror att det finns lika stor andel goda kålsupare inom alla trafikslag.
I filmen nedan möter jag två bilister som genar på cykelbanan. Mellan dem har en lastcyklist fastnat. Filmen visar även den bitvis urdåliga beläggningen på cykelbanan (i synnerhet de röda små skakiga gatstenarna).
Läs även: Kruthusgatans cykelbana blev (av misstag?) omskyltad till att även förbjuda cykeltrafik.
Öppna videon på Youtube
Kommentera 3
Visa fler inlägg