Mellan Nils Ericsonterminalen och Mårten Krakowgatan (E45) finns en cirkulationsplats. Eftersom jag tågpendlar en hel del från centralen, så cyklar jag här ofta.
I rusningstrafik rörs sig många människor, både gåendes, cyklandes och bilkörandes. Särskilt på eftermiddagen kan det uppstå köer när bilister ska från Mårten Krakowgatan, genom cirkulationsplatsen i filmen och vidare mot Nils Ericsonsgatan och Drottningtorget.
En del bilister stannar på cykelpassagen eller övergångsstället när de kört ut ur den här cirkulationsplatsen, vilket inte är tillåtet enligt trafikförordningen (3 kap., 62 §).
Ett farligare problem som förekommer här ibland är att vissa bilister kör alldeles för fort ut ur cirkulationsplatsen i det vänstra körfältet samtidigt som det är stillastående bilkö i det högra körfältet. Ett högt fordon som står stilla i det högra körfältet skymmer sikten mellan bilister och cyklister/gående. I trafikförordningen (3 kap., 60 §) står det att man ska köra långsamt ut ur en korsning/cirkulationsplats.
Det sista klippet i filmen visar ett riktigt farligt exempel på detta. Jag rullar förbi en lastbil som står still i högerfilen före cykelpassagen. Precis när jag ska fortsätta över den vänstra filen passerar en bilist i tokhög hastighet rakt framför nosen på mig. Ett sus går bland cyklisterna bakom mig. Hade jag inte rullat extremlångsamt så hade jag varit mos i dag.
Trafikförordningen (3 kap., 41 §): "Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten."
Parallella körfält som går i samma riktning och korsar obevakade cykelpassager och övergångsställen borde förbjudas i stan. Eller åtminstone borde de förses med en refug emellan eller farthinder.
Youtube-länk
Kommentera 5
Sedan i våras har jag lagt märke till att Göteborgs-Posten har börjat publicera allt fler insändare på sin hemsida. Kan det bero på brist på vanliga artiklar, eller kanske att folks åsikter lockar mer och skapar fler klick än en nyhetsartikel? Den första insändaren jag noterade i våras handlade om cyklister på ett negativt sätt.
I veckan publicerade GP en insändare från en man som hade sett en mamma som höll på att få sin barnvagn påkörd av en buss på Aschebergsgatan. Insändaren var mycket negativ till hur denna busschaufför betedde sig.
GP efterfrågade sedan andra människors busshistorier och publicerade dessa under rubriken "Göteborgarna livrädda för busschaufförerna". Facket kom sedan till busschaufförernas försvar, och en del busschaufförer fick komma till tals och beskriva sin arbetssituation under rubriken "Mammor använder barnvagnar som stoppspade".
Det luriga övergångsstället på Aschebergsgatan
2014 byggdes Aschebergsgatan om så att bilister inte längre kunde köra i kollektivtrafkkörfälten. Före-och-efter-bilderna nedan visar övergångsstället som mamman försökte passera med sin barnvagn.
Före ombyggnationen sträckte sig övergångsställets zebraränder över hela gatan. Efter ombyggnationen sträcker sig övergångsställets zebraränder bara över bilisternas två körfält. De två kollektivtrafikkörfälten i mitten har inte längre några zebraränder.
Här går spårvagnar och enligt järnvägslagen har alla trafikanter alltid väjningsplikt mot spårvagnar. När nu zebraränderna inte längre sträcker sig över de båda kollektivtrafikkörfälten, är jag faktiskt inte helt hundra på om passagen över dessa fortfarande räknas som ett övergångsställe.
Det kan bli farligt om en busschaufför och gångtrafikant inte förstår varandras avsikter när de ska korsa varandras väg. Särskilt farligt blir det förstås om bilister stannar, och en gångtrafikant räknar med att även bussar ska stanna.
Västtrafik svarade i GP att de skulle fixa det farliga övergångsstället på ett eller annat sätt.
Cykelfilm med bussar
2012 lade jag ut en cykelfilm med temat att cykla med bussar i stan. Den visade dels neutrala, dels en del negativa filmklipp med bussar. Här kommer den filmen i repris.
Youtube-länk
Kommentera 0
Jag har samlat ihop ett antal filmklipp som visar barnvagnar och barnvagnsförare på och i anslutning till cykelbanan. Klippen är filmade mellan hösten 2011 och våren 2013.
Det finns naturligtvis flera anledningar till att man som barnvagnsförare använder cykelbanan.
Kanske den främsta är alla stenkanter som gångtrafikanter möter, i synnerhet mellan trottoar och körbana. Cykelbanan är oftast i samma nivå som cykelöverfarten som korsar en körbana. Att kunna rulla en barnvagn mjukt och smidigt över cykelöverfarten kan vara lockande. Ibland har även övergångsställen ett stycke nedsänkt stenkant som kan användas av personer med barnvagn, rullator, rullväska eller liknande.
En annan anledning kan vara att gångbanan är för smal, exempelvis vid möte, eller om gångbanan är dåligt plogad vid snö. Det kan finnas stolpar, träd och annat i vägen på gångbanan. Man skulle även kunna tänka sig dåligt utformade gång- och cykelbanor, där det inte tydligt framgår att där är en cykelbana. I något klipp i filmen är det en gemensam gång- och cykelbana.
I andra fall kan det kanske till och med vara så att det är finare "utsikt" om man använder cykelbanan.
Medan en del barnvagnsförare antagligen inte lägger märke till att de går på en cykelbana, är det säkert andra som gör det men går där ändå. Bekvämare, mjukare, genare, bredare, finare utsikt...
Min film visar exempel på det mesta jag nämner ovan, men den är inte tänkt att peka ut syndare i trafiken – vi kan alla fela. Men den här gången råkade temat vara barnvagnar, helt enkelt. I några av klippen använder jag ringklockan. Kamerans vidvinkel, den snabba klippningen och till viss del musiken gör att hastigheten upplevs högre än vad den är i verkligheten.
Kommentera 10
Visa fler inlägg