Häromdagen lade jag ut en film på bilister som kör på cykelbanan på grund av ett gatuarbete och att vägen därför är avstängd för bilar.
Trafikverket kände till problemet och skulle rådfråga Trafikkontoret i Göteborg om hur man skulle kunna förhindra bilister att köra på cykelbanan.
Bild 1: I går hade man satt upp rödgula varningsrektanglar på båda sidor om cykelbanan och i båda ändar av gatuarbetet. På så sätt smalnade man av cykelbanan. Det var naturligtvis bara för en bilist köra över de rödgula skyltarna eller flytta på dem för att komma förbi.
Bild 2: Nu på fredagsmorgonen hade en av skyltarna vält.
Bild 3: I andra änden av gatuarbetet hade de två rödgula skyltarna flyttats, och det fanns även ett runt vägmärke.
Bild 4: Vägmärket visade sig vara ett förbudsmärke (märke C2).
Bild 5: Märke C2 betyder "Förbud mot trafik med fordon". Så här står det på Transportstyrelsens hemsida:
Bild 6: Fordonstrafik förbjuden – i båda riktningarna. Så om cykeln räknas som ett fordon så har man alltså förbjudit cykeltrafik här. Vad står det i lagen om fordonsdefinition?
Cykeln är ett fordon, vilket innebär att cyklister inte får cykla förbi vägmärke C2. Däremot kan man leda cykeln.
Det poängteras ofta att cykeln är ett fordon när man klagar på cyklister som inte sköter sig i trafiken. Men inte helt sällan verkar cykelinfrastrukturen se cyklar som ett leksaksfordon. Det är inte så noga hur det blir – cyklister får hitta på sina egna lösningar.
Det hade varit bättre med vägmärke C3 som förbjuder motordrivna fordon.
Vägmärket C2 stod häromdagen längre ut på gatan och gällde då bara körbanan. En teori är att någon som arbetar med projektet/gatuarbetet valde att flytta vägmärket till cykelbanan där bilisterna genade utan att tänka på att skylten då även började gälla cyklister. Personen som ställde skylten där kanske inte visste att skylten även gäller cyklister.
Kommentera 1
Genomfartstrafik med bil har nyligen stängts av på Krutshusgatan på grund av att Trafikverket flyttar rör och ledningar inför bygget av tågtunneln Västlänken. Gång- och cykeltrafiken är fortfarande öppen förbi gatuarbetet. Bilister hänvisas till E45 för att komma till andra sidan om gatuarbetet, enligt skyltning på platsen.
Vissa bilister väljer dock en genväg. De struntar helt sonika i trafikregler och säkerhet och kör in på cykelbanan och på så sätt förbi gatuarbetet. Illa! Just nu kan det dessutom förekomma extra många cyklister längs Kruthusgatan i och med att Marieholmsgatans cykelbana är avstängd.
Jag upplyste Trafikverket om händelsen och det visade sig att de redan kände till problemet:
"Vi har också uppmärksammat problemet men har inte kommit fram till en bra lösning än. Problemet är att bilisterna bryter mot trafikreglerna när de kör på cykelbanan och vi vill inte göra för stora hinder så att vi skapar en trafikfara för cyklisterna. Vår arbets- och byggledare ska lyfta frågan med trafikkontoret och höra om de har något förslag på lösning."
Detta påminner mig dessutom om Slussen-ombyggnationen i Stockholm. När biltrafiken där omdirigerades till andra gator, valde vissa bilister att köra förbi byggarbetsplatsen i bussfilen. När man satte upp ett bilhinder i bussfilen så började bilisterna istället köra förbi platsen på cykelbanan.
Jag tänker... Det finns väldigt många fysiska hinder såsom pollare, bommar, betongsuggor och annat som behöver sättas upp runtom i samhället för att vissa bilister inte kan hålla sig till reglerna. Det pratas ofta generaliserande om cyklister som bryter mot regler. Jag tror att det finns lika stor andel goda kålsupare inom alla trafikslag.
I filmen nedan möter jag två bilister som genar på cykelbanan. Mellan dem har en lastcyklist fastnat. Filmen visar även den bitvis urdåliga beläggningen på cykelbanan (i synnerhet de röda små skakiga gatstenarna).
Läs även: Kruthusgatans cykelbana blev (av misstag?) omskyltad till att även förbjuda cykeltrafik.
Öppna videon på Youtube
Kommentera 3
I dag den 22 augusti 2016 öppnades cykelbanan på den nya Södra Marieholmsbron över Göta älv. Cyklister har tidigare kunnat komma över älven på den gamla norra bron. Skillnaden nu är att den nya bron är lite bredare (utom på svängdelen) samt att i oktober öppnar även förlängningen av cykelbron som gör att man direkt kommer över E45 utan att behöva svänga ner till Marieholmsgatan och cykla via Slakthusgatan.
Det första klippet i filmen är uppspeedat 5 gånger.
Att den nya bron är så bred gjorde att det nästan kändes lite extra lyxigt. Svängdelen är som sagt lika bred som på den gamla bron. Liksom på den gamla bron finns det en del riktigt skakiga kanter tvärs över cykelbanan. Jag inbillar mig dock att de inte är lika skakiga som den gamla brons kanter.
Nu får vi bara hoppas att vi slipper alla gräsklippare och andra fordon på den nya brons cykelbana. Enligt Trafikverket kommer den gamla brons cykelbana att behållas och förslagsvis kunna användas av gräsklipparna.
Youtube-länk
Kommentera 0
Visa fler inlägg