Bloggaren Trafikistan har skrivit ett antal blogginlägg om att cykla Centralen runt (vars titel jag nu också snodde). Runt centralen i Göteborg finns en relativt kort sträcka utan cykelbana. Det är ont om utrymme, och cyklister har inte varit prioriterade när utrymmet fördelats.
När jag cyklar här så kommer jag oftast från Stampbroarna. Därifrån cyklar jag vidare på körbanan och rundar centralen.
Utanför centralen finns fyra körbanor (två i varje riktning) och sedan ett par år är två av körbanorna bussfiler. Vanliga bilar får inte framföras i bussfiler. Däremot är det tillåtet att cykla i bussfiler om bussfilen är den körfil som är längst till höger i färdriktningen.
En del cyklister kanske tycker att det är obehagligt att cykla i körfilen förbi centralen och väljer alternativa vägar. Trafikistan tar upp ett par alternativ (se länken ovan).
För ett par år sedan byggde man en ny cykelbana längs Odinsgatan. Detta gjorde det svårare för cyklister därifrån att komma ut i bussfilen, eftersom man då skulle behöva stanna på ett "onaturligt" sätt i korsningen för att invänta grönt.
I ett av klippen kommer jag från Odinsgatan. Det kan till och med ha varit så att det var första gången som jag testade den nya cykelbanan. Vid Åkareplatsen är jag osäker på vart jag ska ta vägen för att kunna fortsätta i bussfilen. Det slutar med att jag tar en alternativ väg via baksidan av Posthotellet.
Tänk på att alla klippen utom ett i filmen är uppspeedade i olika hastigheter (200-800 procent), och stabiliserade med Microsoft Hyperlapse Pro för att inte bli så skakiga.
Youtube-länk
Kommentera 2
Mellan Nils Ericsonterminalen och Mårten Krakowgatan (E45) finns en cirkulationsplats. Eftersom jag tågpendlar en hel del från centralen, så cyklar jag här ofta.
I rusningstrafik rörs sig många människor, både gåendes, cyklandes och bilkörandes. Särskilt på eftermiddagen kan det uppstå köer när bilister ska från Mårten Krakowgatan, genom cirkulationsplatsen i filmen och vidare mot Nils Ericsonsgatan och Drottningtorget.
En del bilister stannar på cykelpassagen eller övergångsstället när de kört ut ur den här cirkulationsplatsen, vilket inte är tillåtet enligt trafikförordningen (3 kap., 62 §).
Ett farligare problem som förekommer här ibland är att vissa bilister kör alldeles för fort ut ur cirkulationsplatsen i det vänstra körfältet samtidigt som det är stillastående bilkö i det högra körfältet. Ett högt fordon som står stilla i det högra körfältet skymmer sikten mellan bilister och cyklister/gående. I trafikförordningen (3 kap., 60 §) står det att man ska köra långsamt ut ur en korsning/cirkulationsplats.
Det sista klippet i filmen visar ett riktigt farligt exempel på detta. Jag rullar förbi en lastbil som står still i högerfilen före cykelpassagen. Precis när jag ska fortsätta över den vänstra filen passerar en bilist i tokhög hastighet rakt framför nosen på mig. Ett sus går bland cyklisterna bakom mig. Hade jag inte rullat extremlångsamt så hade jag varit mos i dag.
Trafikförordningen (3 kap., 41 §): "Om ett fordon före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelpassagen eller cykelöverfarten."
Parallella körfält som går i samma riktning och korsar obevakade cykelpassager och övergångsställen borde förbjudas i stan. Eller åtminstone borde de förses med en refug emellan eller farthinder.
Youtube-länk
Kommentera 5
Åter till korsningen mellan Mårten Krakowgatan (E45) och Stadstjänaregatan. Här är det många som vill köra bil, för många. Utrymmet räcker inte alltid till för alla bilar. Det blir köer och bilister blockerar cykelpassager och övergångsställen.
I trafikförordningen finns det många regler. Det kan vara svårt att hålla koll på alla paragrafer. En av dem, 3 kap. 62 §, säger att en förare skall anpassa sitt körsätt så att hen inte tvingas stanna på ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.
Filmen nedan visar en av cykelpassagerna längs Stadstjänaregatan. Passagen är bevakad, alltså försedd med trafikljus. Ibland blockeras cykelpassagen av bilister då de passerar trafikljuset när det är kö.
Sedan i våras har jag två kameror på cykeln. Den ena filmar framåt och den andra bakåt. I filmen nedan visas några händelser både ur framåtperspektiv och bakåtperspektiv. Framkameran filmar i 170 grader och bakkameran i 135 grader. Den kraftiga vidvinkeln på framkameran gör att hastigheten i filmerna från framkameran känns högre än i bakkameran.
Youtube-länk
Kommentera 2
Visa fler inlägg