I Marieholm pågår just nu bygget av Marieholmsförbindelsen som består av en ny biltunnel och en ny järnvägsbro över Göta Älv. Den nya järnvägsbron kommer att få en gång- och cykelbana. Om den nuvarande brons gång- och cykelbana blir kvar vet jag inte.
Den 15 januari 2015 stängdes Marieholmsgatan av för genomfartstrafik med motorfordon. Avstängningen kommer att vara till år 2019. Tanken var även att gång- och cykelbanan skulle vara avstängd lika länge och att gång- och cykeltrafiken skulle ledas om på olika omvägar.
Man ändrade sig dock till slut och valde en lösning som innebar att ha tillfälliga gång- och cykelpassager genom byggarbetsplatsen.
I dag den 24 februari 2015 gjordes den första omledningen av cyklister vid arbetsplatsen. Jag cyklade förbi platsen både i morse, då den gamla cykelbanan fortfarande var i bruk, och i eftermiddags, då banan hade lagts om.
I filmen nedan kan du se både den gamla och den nya cykelbanesträckningen. Jag har lagt in en flygbild med tre linjer som visar skillnaderna mellan de olika sträckorna, det vill säga den ordinarie, den bortvalda, och den valda. Den bortvalda sträckan (i filmen markerad med röd färg) är den som hade varit aktuell för mig. Det finns dock olika variationer av den, till exempel att man väljer Kruthusgatan västerifrån istället för Marieholmsgatan västerifrån.
Kommentera 0
Efter omkring en och en halv månads bloggfrånvaro är jag tillbaka med ett nytt inlägg och en ny film. Det senaste året har jag inte haft lika mycket tid till bloggen, och heller inte haft lika mycket tillfälle att filma cykelturer i Göteborg. Mer om det senare.
Jag har satt ihop ett antal filmklipp med mopedister och mc-förare i olika situationer, både harmlösa och farliga. Klippen är inte tänkta att visa någon slags generell bild av mopedister, utan varje klipp är taget ur sitt sammanhang.
Mopeder delas in i två klasser, klass I och klass II. Klass I-mopeder kräver AM-körkot, får köras i max 45 km/h, måste ha en registreringsskylt baktill och får inte framföras på cykelbana. Klass II-mopeder kräver förarbevis*, får köras i max 25 km/h, behöver inte ha någon registreringsskylt och räknas som en cykel. Den ska därför framföras på cykelbana såvida det inte finns uppsatt en vägskylt som anger ”ej moped”.
* Gäller ej om man fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. Mer information finns på länken ovan.
Något annat: När jag har musik i filmerna brukar jag välja musik som är OK att använda (Youtube har tex ett bibliotek med fri musik). I den här filmen har jag inte använt en låt från ett fritt bibliotek. Upphovspersonerna kompenseras då genom att det kan dyka upp en annons i filmen (annonsen kan råka dölja text jag skrivit i filmen).
Kommentera 2
Visa fler inlägg