2015 invigdes Stenpirens nya spårvagnshållplats. Ett trevligt inslag som ökat antalet människor i rörelse i området. Det återstår att se hur de kommande byggnaderna på platsen kommer att bli.
Tidigare i höstas 2016 öppnades även cykelbanan förbi Stenpiren. Den nya cykelbanan går på ett otydligt sätt rakt över hållplatsområdet och kan orsaka konflikter mellan gående. Cykelbanan har kritiserats i flera trådar i Facebook-gruppen Cykla i Göteborg.
Även cykelbanan längs den enda parallellgatan i området, Stora Badhusgatan, har fått kritik, bland annat för att vara för smal, erbjuda svängfester och överraska med stenkanter.
I slutet av oktober testade jag cykelbanan förbi Stenpiren för första gången. Filmen därifrån ser du här nedan. Blogginlägget fortsätter under filmen.
Öppna videon på Youtube
Efter bron över Stora Hamnkanalens utlopp i älven går både cykelbanans ena färdriktning och gångbanan ihop i samma bana. Känns ogenomtänkt, omodernt och inte höra en cykelstad till. Bilden nedan är tagen från filmkameran som är riktad bakåt på min cykel.
Stenläggningen övergår i en annan stenläggning som inte antyder någon cykelbana alls. Jag visste egentligen inte exakt vart jag skulle cykla vidare, men följde efter cyklisten framför mig.
En tredje stenläggningstyp. Min första tanke är att jag ska cykla på den helgråa delen till vänster om cyklisten framför mig.
Cykelbanan går dock över den mörkrandiga delen. Små cykelsymboler syns på marken. Jag har för mig att Trafikistan/Rolf skrev i Facebook-gruppen Cykla i Göteborg att dessa ränder påminner om zebraränderna gåendes övergångsställen. Fast här gäller alltså zebraränderna cyklister som ska korsa de gåendes yta.
I andra änden verkar man ha skrapat bort cykelbanemarkeringarna.
Om det har gjorts några förändringar sedan jag cyklade där vet jag dock inte.
Kommentera 3
Bloggaren Trafikistan har skrivit ett antal blogginlägg om att cykla Centralen runt (vars titel jag nu också snodde). Runt centralen i Göteborg finns en relativt kort sträcka utan cykelbana. Det är ont om utrymme, och cyklister har inte varit prioriterade när utrymmet fördelats.
När jag cyklar här så kommer jag oftast från Stampbroarna. Därifrån cyklar jag vidare på körbanan och rundar centralen.
Utanför centralen finns fyra körbanor (två i varje riktning) och sedan ett par år är två av körbanorna bussfiler. Vanliga bilar får inte framföras i bussfiler. Däremot är det tillåtet att cykla i bussfiler om bussfilen är den körfil som är längst till höger i färdriktningen.
En del cyklister kanske tycker att det är obehagligt att cykla i körfilen förbi centralen och väljer alternativa vägar. Trafikistan tar upp ett par alternativ (se länken ovan).
För ett par år sedan byggde man en ny cykelbana längs Odinsgatan. Detta gjorde det svårare för cyklister därifrån att komma ut i bussfilen, eftersom man då skulle behöva stanna på ett "onaturligt" sätt i korsningen för att invänta grönt.
I ett av klippen kommer jag från Odinsgatan. Det kan till och med ha varit så att det var första gången som jag testade den nya cykelbanan. Vid Åkareplatsen är jag osäker på vart jag ska ta vägen för att kunna fortsätta i bussfilen. Det slutar med att jag tar en alternativ väg via baksidan av Posthotellet.
Tänk på att alla klippen utom ett i filmen är uppspeedade i olika hastigheter (200-800 procent), och stabiliserade med Microsoft Hyperlapse Pro för att inte bli så skakiga.
Youtube-länk
Kommentera 2
Sedan i våras har jag lagt märke till att Göteborgs-Posten har börjat publicera allt fler insändare på sin hemsida. Kan det bero på brist på vanliga artiklar, eller kanske att folks åsikter lockar mer och skapar fler klick än en nyhetsartikel? Den första insändaren jag noterade i våras handlade om cyklister på ett negativt sätt.
I veckan publicerade GP en insändare från en man som hade sett en mamma som höll på att få sin barnvagn påkörd av en buss på Aschebergsgatan. Insändaren var mycket negativ till hur denna busschaufför betedde sig.
GP efterfrågade sedan andra människors busshistorier och publicerade dessa under rubriken "Göteborgarna livrädda för busschaufförerna". Facket kom sedan till busschaufförernas försvar, och en del busschaufförer fick komma till tals och beskriva sin arbetssituation under rubriken "Mammor använder barnvagnar som stoppspade".
Det luriga övergångsstället på Aschebergsgatan
2014 byggdes Aschebergsgatan om så att bilister inte längre kunde köra i kollektivtrafkkörfälten. Före-och-efter-bilderna nedan visar övergångsstället som mamman försökte passera med sin barnvagn.
Före ombyggnationen sträckte sig övergångsställets zebraränder över hela gatan. Efter ombyggnationen sträcker sig övergångsställets zebraränder bara över bilisternas två körfält. De två kollektivtrafikkörfälten i mitten har inte längre några zebraränder.
Här går spårvagnar och enligt järnvägslagen har alla trafikanter alltid väjningsplikt mot spårvagnar. När nu zebraränderna inte längre sträcker sig över de båda kollektivtrafikkörfälten, är jag faktiskt inte helt hundra på om passagen över dessa fortfarande räknas som ett övergångsställe.
Det kan bli farligt om en busschaufför och gångtrafikant inte förstår varandras avsikter när de ska korsa varandras väg. Särskilt farligt blir det förstås om bilister stannar, och en gångtrafikant räknar med att även bussar ska stanna.
Västtrafik svarade i GP att de skulle fixa det farliga övergångsstället på ett eller annat sätt.
Cykelfilm med bussar
2012 lade jag ut en cykelfilm med temat att cykla med bussar i stan. Den visade dels neutrala, dels en del negativa filmklipp med bussar. Här kommer den filmen i repris.
Youtube-länk
Kommentera 0
Visa fler inlägg