I Facebook-gruppen "Cykla i Göteborg" uppstod nyligen en diskussion om cykelfållan som finns norr om Marieholmsbron.
Marieholmsbron är en järnvägsbro över Göta Älv. Det går även att gå och cykla över bron. Just nu håller man på att bygga ytterligare en järnvägsbro 70 meter söderut för att öka järnvägskapaciteten. Den andra bron ska vara klar 2017 om jag inte minns fel.
På båda sidor om älven vid bron är det industriområde. Cykelbanan på Hisingen, norr om älven, korsar ett järnvägsspår. Man har valt att sätta upp cykelfållor på var sida som järnvägsövergången för att minska hastigheten på cyklister.
I Facebook-gruppen ifrågasattes cykelfållorna eftersom det nästan aldrig går några tåg där. Jag har cyklat här tidvis de senaste 5-6 åren och kan inte minnas om jag sett något tåg. Möjligtvis ett tåg en gång för flera år sedan.
Cykelfållorna skapar tvära kurvor och vid spåren finns det skarpa kanter. Det är många cyklister som använder denna cykelbana, och man kan få vänta en kort stund ibland innan det är fritt att passera.
Den nya järnvägsbron kommer också att förses med en cykelbana (som dessutom kommer att förlängas över E45 vilket är väldigt bra). Om den gamla bron behåller sin cykelbana är jag osäker på.
Här är två skisser på hur det planeras att bli när det är klart. Cykelbanesträckningen ser ut att flyttas och kommer troligtvis inte korsa järnvägsspåret i framtiden, eller åtminstone inte på samma sätt. Bilderna kommer från Trafikverket. Klicka på bilderna för att visa större version.
På bilden nedan har jag ritat in den gamla cykelbanan med lila färg. Jag har markerat ut den nya cykelbanan med röd färg, om jag förstått skissen rätt.
Och här kommer filmen från cykelfållan norr om Marieholmsbron.
Kommentera 3
I mitt förra blogginlägg hade jag en cykelfilm som visade en enkelriktad parkeringsinfart som ofta används även som utfart, det vill säga mot trafiken. För någon månad sedan skulle jag besöka en butik i Kållered söder om Göteborg. Jag cyklade förbi varumottagningen på baksidan av en av butiksbyggnaderna och såg den här skyltkombinationen:

C1. Förbud mot infart med fordon
 

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
Det runda förbudsmärket "förbud mot infart med fordon" (C1) har på bilden ovan kombinerats med en tilläggstavla som undantar personal och varutransporter.
Det senaste året har flera enkelriktade gator i Göteborg gjorts dubbelriktade för cyklister, medan de fortfarande är enkelriktade för motorfordonstrafik. Men man har inte satt upp tilläggstavlor till C1-märket som undantar cyklister. Istället har man bytt ut C1-märket "förbud mot infart med fordon" till C3-märket "förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II". Trafikistan har skrivit om det, och likaså Cyklistbloggen.
C1-märket finns med i FN:s konvention om vägmärken och signaler och används i de flesta länder i Europa. Jag fick för mig att konventionen inte tillåter att C1-märket förses med tilläggstavla som undantar någon från förbudet.
Skulle skyltkombinationen på bilden ovan alltså kunna vara ogiltig?
Eller är den faktiskt korrekt? För det kan istället ha varit så att konventionen bara förbjuder att ett förbudsmärke förses med en tilläggstavla där kombinationen förbudsmärke+tilläggstavla betyder precis samma sak som ett annat redan existerande förbudsmärke.
Om C1-märket "förbud mot infart med fordon" kompletteras med en tilläggstavla som undantar cyklister, så betyder det samma sak som C3-märket. Samtidigt finns det inte något förbudsmärke som betyder "förbud mot infart med annat fordon än personalfordon och varutransportfordon".
Ett problem är att enligt Trafikverkets GCM-handbok sidan 88 så är bilisters efterlevnad av förbudsmärke C3 betydligt sämre än efterlevnaden av förbudsmärke C1. (Från Cyklistbloggen)
TILLÄGG:
På Twitter fick jag lite info om att det kanske inte är en EU-reglering som gör att man inte kan ha tilläggstavla till C1, utan att det är Transportstyrelsen som har bestämt det.
(Förtydligande ovan: Jag menar att jag "har för mig att det var EU-konventionen som förbjöd.)
TILLÄGG 2:
Och när man talar om trollen. Den här såg jag på Marstrand häromdagen. Korrekt skylt?
Kommentera 2
Visa fler inlägg