Jag blev tipsad om Göteborgs Handlingsplan för cykel 2014. Den innehåller ett antal intressanta punkter. Här är hela listan:
FRAMKOMLIGHETTidplanAvdelningMått
Test med ”föranmälan”: premiering av cykel i de signalreglerande korsningarna på Redbergsplatsen och PackhusplatsenVårenTrafikantJa/Nej
Följa upp framkomlighet och kvalitet för cyklister på minst tre cykelbanor i syfte att förbättra arbetssätt.VårenTrafikAntal uppföljningar
Utveckla riktlinjer för att säkerställa att cykeln som transportslag hanteras i byggskeden.VårenVäg och BanaJa/Nej
Förändra Trafikföringsprinciper – göra det tillåtet att cykla mot enkelriktat på fler gator samt markera detta: Fjärde Långatan, Kronhusgatan m fl.VårenTrafikAntal gator
Testa och utvärdera lösningar för att undvika att cyklister blockerar varandra vid trafiksignaler i en korsning Nya Allén/Raul Wallenbergs Gata.VårenTrafikAntal platser
Cykelfartsgata: Cykelanpassa Östra Hamngatan.HöstenTrafikJa/Nej
Cykelvägvisning byts ut i Östra Göteborg.HöstenTrafikJa/Nej
Planera för och påbörja att utveckla ett experimentstråk på en sträcka av pendlingscykelnätet.HöstenTrafik tillsammans med övriga TKJa/Nej
BYGGNATION/OMBYGGNATION AV CYKELRESPEKTIVE GÅNG- OCH CYKELBANOR:
Gång- och cykelbana på Rappedalsgatans norra del där detta idag saknas.SommarenTrafikMeter cykelbana
Gång- och cykelbanan utmed Marklandsgatans östra sida på gatans norra del mellan befintlig gång- och cykelbanor på Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden.SommarenTrafikMeter cykelbana
Dubbelriktad cykelbana på Södra Vägens östra sida mellan Engelbrektsgatan och Korsvägen.HöstenTrafikMeter cykelbana
Dubbelriktad cykelbana på Berzeliigatans norra sida mellan Södra Vägen och Sten Sturegatan.HöstenTrafikMeter cykelbana
Ombyggnation av befintlig cykelbana på sträckan Casinot–Operan, så att gående och cyklister separeras bättre.HöstenTrafikMeter cykelbana
På Musikvägen delen Mandolingatan–Ruddalen.HöstenTrafikMeter cykelbana
 
TILLGÄNGLIGHETTidplanAvdelningMått
NYA CYKELPARKERINGAR:
Uppföra 5 tillfälliga cykelparkeringar i centrum.SommarenTrafikAntal ställ
Nya cykelparkeringar vid bl a målpunkter enligt åtgärdslista.HöstenTrafikAntal punkter/ställ
Bygga 3 cykelgarage i anslutning till Centralstationen och Drottningtorget.HöstenTrafikAntal ställ i garage
ANDRA ÅTGÄRDER:
Minst fyra nya Styr & Ställ-stationer byggs.VårenTrafikantAntal nya stationer
Cykelreseplanerare lanseras i appen Cykelstaden.VårenTrafikantJa/Nej
Förbättra cykelinformationen på Trafiken.nuLöpandeTrafikantJa/Nej
Två lastcykelpooler startas i Göteborg.Löpande under åretTrafikantJa/Nej
 
TRAFIKSÄKERHETTidplanAvdelningMått
SÄKERHETEN KOMMER ATT FÖRBÄTTRAS PÅ FÖLJANDE PLATSER:
Fartdämpning på blandtrafikgatan Hästeviksgatan 11 vägbulor.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Lergöksgatan, 2 vägbulor.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Månstensgatan, 1 vägbula.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Klintens Väg, 1 vägbula.HöstenTrafikJa/Nej
Fartdämpning på blandtrafikgatan Bågskyttestigen, 2 vägbulor.HöstenTrafikJa/Nej
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/Fjällblomman, förhöjd gång- och cykelöverfart.HöstenTrafikJa/Nej
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/Idtjärnsgatan, förhöjd gång- och cykelöverfart.HöstenTrafikJa/Nej
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Rannebergsvägen/ Kryddnejlikegatan, förhöjd gång- och cykelöverfart.HöstenTrafikJa/Nej
NY CYKELBANEBELYSNING PLANERAS:
Vid Klarebergsmotet, inklusive tunnelnAugustiTrafikJa/Nej
Mellan Lilla Bulyckevägen och nya ÄlvegårdsvägenSeptemberTrafikJa/Nej
Från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrumHöstenTrafikJa/Nej
 
TRYGGHETTidplanAvdelningMått
Inträngande växtlighet. Extra fokus i Augusti vid skolvägar och förskolor.AugustiVäg och BanaJa/Nej
 
STANDARDTidplanAvdelningMått
Förstärkt vinterväghållning på stomcykelvägnätet samt ytterligare cykelbanor.VinternVäg och Bana Km cykelbana 
Sandupptagningen på stomcykelnätet tidigareläggs ytterligare.VårenVäg och Bana 15 april 
 
KOMMUNIKATIONTidplanAvdelningMått
Fortsätta med utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.Februari – septemberTrafikantAntal arbetsplatser
Dialog med alla göteborgare om vårt trafikklimat, utifrån nyckelorden hänsyn och respekt.Start tidig vårTrafikantJa/Nej
Kommunikationskampanj för Den fantastiska cykelstaden.Lanseras under vårenTrafikantJa/Nej
Extern samverkan – omstarta cykelnätverket med externa intressenter.Start vårenTrafikantAntal möten/ deltagare
Förbättra cykelsidan på goteborg.seLöpandeTrafikantJa/Nej
Kommunicera cykel/hållbart resande på olika arenor.LöpandeTrafikantAntal deltagare
 
ÖVRIGA ÅTGÄRDERTidplanAvdelningMått
Två examensarbetare undersöker hur Min Cykeltur i appen kan användas för planering av cykelinfrastruktur.MarsTrafikantJa/Nej
Trafikkontorer gör en förstudie om ”flytande” lånecyklar, som inte behöver låsas fast vid en station med pollare.VårenTrafikantJa/Nej
Färdigställa och påbörja genomförandet av en ny cykelplan och handlingsplan för Göteborg.VårenTrafikJa/Nej
Genomföra cykelturer för Trafikkontorets personal.VårenTrafik/TrafikantAntal deltagare
Uppdatera teknisk handbok enligt den nya cykelplanen.Löpande under åretTrafik/Väg och banaJa/Nej
Med hjälp av utlåningsdatan från Styr & Ställ analysera flödet.Löpande under åretTrafikantJa/Nej
Källa: Goteborg.se
Kommentera 3
I veckan fick jag den första punkteringen för vintern – lyckligtvis bara ett par hundra meter hemifrån. Det såg ut som en tunn, liten glasskärva som hade tryckts in i bakdäcket. Jag lagade punkan på kvällen, men hjulet lät lite konstigt så jag ska ta en närmare titt på det i helgen.
Under tiden har jag tagit bussen. I morse var det rejält halt. Flera avåkningar enligt nyheterna. Busschauffören ropade ut i högtalarna att alla skulle ta på sig säkerhetsbältena utifall han skulle köra ner i diket. Jag har i och för sig alltid bälte på mig om det finns bälten i bussen.
Häromdagen noterade jag att det fortfarande var en aning ljust ute när jag kom hem efter bussturen. Trevligt! Visserligen gillar jag årstidernas variationer av ljus, färg och temperatur. I höstas köpte jag en "rånarluva" (balaklava) med inbyggda glasögon att ha när jag cyklade under vintern. Glasögon skyddar ju även en del mot vind och kyla. Glasen var dock en aning mörktonade och det blev lite för mörkt i vintermörkret. Jag har tidigare skrivit om cykel-, sol- och sportglasögon i bloggen. Förra året lyckades jag ha sönder ett par och tappa bort ett annat.
Extraoptical.com har ett rätt snyggt sortiment med cykel/sportglasögon, skidglasögon och vanliga glasögon med både klart och mörktonat glas. Alla glasögonen (inklusive sportglasögonen) kan fås med styrka. Jag har synfel, men senast jag var hos en optiker, sa han att synfelet var så svagt att jag inte behöver glasögon om jag t ex kör bil.
För ett par dagar sedan lade jag ut en ny film – om barnvagnsinteraktion på cykelbanan. I januari lade jag även ut den andra delen av fyra av min fotoexkursion längs Mölndalsvägen. Jag arbetar lite smått med den tredje delen.
Kommentera 0
Jag har samlat ihop ett antal filmklipp som visar barnvagnar och barnvagnsförare på och i anslutning till cykelbanan. Klippen är filmade mellan hösten 2011 och våren 2013.
Det finns naturligtvis flera anledningar till att man som barnvagnsförare använder cykelbanan.
Kanske den främsta är alla stenkanter som gångtrafikanter möter, i synnerhet mellan trottoar och körbana. Cykelbanan är oftast i samma nivå som cykelöverfarten som korsar en körbana. Att kunna rulla en barnvagn mjukt och smidigt över cykelöverfarten kan vara lockande. Ibland har även övergångsställen ett stycke nedsänkt stenkant som kan användas av personer med barnvagn, rullator, rullväska eller liknande.
En annan anledning kan vara att gångbanan är för smal, exempelvis vid möte, eller om gångbanan är dåligt plogad vid snö. Det kan finnas stolpar, träd och annat i vägen på gångbanan. Man skulle även kunna tänka sig dåligt utformade gång- och cykelbanor, där det inte tydligt framgår att där är en cykelbana. I något klipp i filmen är det en gemensam gång- och cykelbana.
I andra fall kan det kanske till och med vara så att det är finare "utsikt" om man använder cykelbanan.
Medan en del barnvagnsförare antagligen inte lägger märke till att de går på en cykelbana, är det säkert andra som gör det men går där ändå. Bekvämare, mjukare, genare, bredare, finare utsikt...
Min film visar exempel på det mesta jag nämner ovan, men den är inte tänkt att peka ut syndare i trafiken – vi kan alla fela. Men den här gången råkade temat vara barnvagnar, helt enkelt. I några av klippen använder jag ringklockan. Kamerans vidvinkel, den snabba klippningen och till viss del musiken gör att hastigheten upplevs högre än vad den är i verkligheten.
Kommentera 10
Visa fler inlägg