För ett par veckor sedan installerade Trafikkontoret i Göteborg sensorer på cykelbanan vid packhusplatsen. Cyklar man över sensorerna, så föranmäls ens ankomst till cykeltrafikljusen i korsningen. Man kan välja mellan vänstersväng och rakt fram.
I filmen nedan testar jag dessa sensorer. Just nu testar staden så att själva föranmälningsfunktionen fungerar, vilket den verkar göra. Så småningom är det tänkt att cyklister ska prioriteras vid trafikljusen, enligt en person på Trafikkontoret som Trafikistan.se fått svar från. Trafikistan.se har gjort en grundlig analys av sensorerna (läs mer på länken). Och Kalle Cyklar har liksom jag gjort en film från platsen.
Något jag inte nämner i filmen, men som jag tänkte på redan när cykelbanan vid Packhusplatsen lades om för ett antal år sedan, är att den tidigare raka cykelbanan nu går i skarpa svängar. Det mest naturliga för cyklisterna är att cykelbanan längs med älven går rakt. Nuvarande lösning med skarpa svängar byggdes nån gång mellan 2005 och 2008 (hittar inte exakt tid). Det skulle eventuellt ha kunnat vara i samband med att Götatunneln invigdes 2006. Tunneln tog bort det mesta av trafiken ovan gjord på platsen. Erik Sandblom ger förslag på Facebook hur man skulle kunna göra istället.
I andra delen av filmen fortsätter jag min tur från Packhusplatsen till Heden via Västra Hamngatan och Vasagatan. Längs Västra Hamngatan cyklar jag på den rätt så nya cykelfartsgatan, som jag filmat tidigare. Vidare upp mot allégatorna. Här väljer jag att lämna cykelfältet och cykla i körfältet istället. Cykelfältet går nämligen upp på trottoaren vilket gör att konflikt med vänstersvängande bilister skulle kunna uppstå.
När jag närmar mig Vasaplatsen gör jag på liknande sätt. Jag lämnar cykelfältet och cyklar istället på körbanan för att göra en vänstersväng. Cykelfältet/banan gör visserligen också en vänstersväng över körbanan, men i mitt tycke med större konfliktrisk med bakomvarande bilister när man kör ut över gatan. Då måste man dessutom invänta så att alla bakomvarande bilar passerat.
Från Vasaplatsen fortsätter jag längs allén i Vasagatan ner mot Heden. Vasagatans cykelbana asfalterades förra året, men det finns en hel del "omskakande" gatstenspartier.
Kommentera 2
Jag fortsätter med mina ensekvensfilmer. Den här filmen börjar på Avenyn i korsningen med Engelbrektsgatan och slutar på Östra Hamngatan i höjd med Kanaltorgsgatan.
Efter Engelbrektsgatan cyklar jag förbi Valands hållplats. Vid 00:41 går cykelbanan upp på en slags refug i korsningen med Vasagatan. Uppfarten till refugen är ofta full med vatten. Man kan välja mellan att cykla i vattnet, upp på kanten bredvid vattnet eller cykla runt hela refugen via spårvagnsspåren. Jag väljer lite olika från fall till fall. I filmen cyklar jag upp på kanten.
Jag har tur den här gången och har grönt hela vägen längs Avenyn. Det rullar på rätt så smidigt. Vid 01:04 cyklar jag förbi en av Göteborgs första cykelboxar. Efter korsningen med Nya Allén 01:15 har man gjort om cykelbanan till en körbana även för bilister i och med att Södra Vägen kortades av och inte längre fortsätter förbi Trädgårdsföreningens entré. Cyklisten vid 01:18 cyklar på en av stans Styr-&-ställ-hyrcyklar.
Man bygger just nu om Bältespännarparken. Det ser ut att bli rätt fint. Hoppas bara att cykelbanan förbi Trädgårdsföreningens entré tydliggörs mer. I samband med bygget har man byggt en refug på varje sida om Avenyn vid 01:30. Refugen på den norrgående sidan är dock inte utmarkerad med någon påbjuden körbana-skylt och kan vara lite svårsedd när det är mörkt.
Jag cyklar förbi Kungsportsplatsen och fortsätter turen längs Östra Hamngatan som planeras att bli cykelfartsgata 2014. Vid 02:13 kan man se en skymt av omgörningen av Drottninggatan som ska bli gångfartsgata. Vid 02:20 blockeras körbanan av en bil. Jag cyklar om den på höger sida.Trafikförordningen 3 kap, §31, andra stycket: "Cyklande och mopedförare får köra om andra fordon än cykel och moped till höger."
Vidare förbi Brunnsparken och i hälarna på en gul bil. Och så till slut korsningen med Kanaltorsgatan.
Kommentera 0
Göteborgs första cykelfartsgata på Västra Hamngatan hade premiär i början av augusti. Tanken är att öka trafiksäkerheten för framför allt cyklister. Bilisterna måste anpassa hastigheten efter cyklisterna. Tidigare var gatan helt asfalterad, men i samband med omgörningen stenlades sidorna av varje körfält medan mittendelen asfalterades på en yta något smalare än en bils bredd. Det är alltså tänkt att cyklisterna ska cykla i mitten av gatan på den asfalterade delen.
Det har uttryckts både positiva och negativa saker om cykelfartsgatan. Cyklister behöver förhoppningsvis inte längre känna sig stressade av bilister som eventuellt vill försöka ta sig förbi på den trånga körbanan. Dessutom minskar risken få en bildörr öppnad framför sig. Däremot kan det eventuellt försvåras för snabbare cyklister att ta sig förbi lite långsammare cyklister. Jag är nog i slutändan rätt så positivt inställd, och hoppas på fler cykelfartsgator framför gång- och cykelbanor på vissa gator i stan.
Det har även talats om att göra Linnégatan och Östra Hamngatan till cykelfartsgator. Västra och Östra Hamngatorna är väldigt lika varandra, och båda har rätt smala körfält med kantsten och bilparkering på respektive sida. När jag för runt två, tre år sedan cyklade på Östra Hamngatan låg jag bakom en bil samtidigt som en annan bil kom i kapp bakom mig. Bilisten bakom låg i hälarna på mig och höll nere kopplingen och tryckte på gasen. När jag och bilföraren fortsatte åt olika håll vid Kungsportsplatsen ropade han "idiot" till mig. Av någon anledning ansåg han att jag skulle köra in till kanten på den smala körbanan och låta honom passera, trots att jag hade en annan bil precis framför mig som han inte skulle kunna komma förbi ändå. Händelsen var förresten en av anledningarna till att jag skaffade mig en cykelkamera (för att dokumentera en cyklists vardag).
Den nya cykelfartsgatan debatterades på bland annat Facebook med kommentarer som "jag kan inte hitta någon annan tanke bakom detta än att man vill jävlas med bilisterna" och "bilar måste nu snigla bakom cyklister längs med Västra Hamngatan". Debatten innehöll även positiva kommentarer. Cykelsmart skrev om cykelfartsgatan här och här. Gatan har även filmats av Kalle Cyklar.
Hastigheten på cyklister och bilister verkar vara ungefär densamma nu som tidigare. Medelhastigheten är dessutom rätt jämlik. Jag har inte märkt någon direkt skillnad.
I nuläget finns det inga vägmärken som anger att det är en cykelfartsgata, vilket beror på att inga sådana är framtagna än. Så juridiskt sett kanske gatan än så länge inte kan räknas som en riktig cykelfartsgata - förrän skyltarna kommer upp. Här är filmen:
Kommentera 2
Visa fler inlägg