Jag har varit bortrest från Göteborg i snart två veckor och är just nu i Stockholm (utan cykel men med SL-kort). Därför har det blivit lite blogg- och Twitter-uppehåll.
Men jag passar på att tipsa om den nya hemsidan wgaard.se som handlar om vad man kan göra med överblivna cykeldelar såsom gamla kedjor, cykeldäck, slangar och annat. Skaparen Olof Westergaard skriver att alla föremålen är varsamt handgjorda, och eftersom de är gjorda av huvudsakligen återanvänt, rengjort material, så är varje föremål unikt. Föremålen går att köpa via länken ovan.
Här är ett exempel på ett armband som ser ut att vara gjort av länkar i en cykelkedja samt slang eller fälgband. (Foto: wgaard.se)
Kommentera 0
För ett par veckor sedan fick jag bromsa kraftigt när en bilist var på väg att svänga in över en cykelöverfart på Slakthusgatan i Gamlestaden i Göteborg. Vanligtvis är jag mer bromsberedd i dessa fall, men den här gången skymdes bilen först av en buss som körde förbi. Dessutom virvlade bussen upp en del damm i ögonen på mig.
Enligt Trafikförordningen 3 kap. 14§ ska "Ett fordons hastighet /.../ anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. /.../ Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse."
Både jag och bilföraren hann stanna i tid på Slakthusgatan. Just den här cykelöverfarten, som korsar en utfart till Slakthusgatan, ska göras om till en indragen överfart, vilket innebär att överfarten flyttas ett par meter bort från den Slakthusgatan. Tanken är att ett normalstort fordon ska kunna vänta på att kunna köra ut på vägen utan att blockera cykelöverfarten. Det finns både för- och nackdelar. Fördelen är att cykelöverfarten mer sällan är blockerad. En nackdel är att cyklisternas flöde försämras (oavsett om där är bilar eller ej) eftersom cykelbanan girar runt utfarten istället för att gå rakt. En annan nackdel är att många bilister ställer sig på cykelöverfarten ändå, trots att den är indragen.
Nästa klipp i filmen: Cirkulationsplatser ska man köra ut ur i låg hastighet och låta cyklister som är på väg ut på eller befinner sig på cykelöverfarten tillfälle att passera (cyklisterna har också skyldigheter gentemot bilisterna som kör ut ur cirkulationsplatsen). (Trafikförordningen 2 kap. 61§.) Ibland går det lite för fort.
Flöjelbergsgatan i Mölndal går genom ett industriområde. Cyklisterna cyklar på körbanan tillsammans med bilisterna. Jag kan ibland komma upp i över 40 km/h på cykeln här. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Gång- och cykelbana planeras att byggas. Att cykla i 40 bland bilar som kör i 50 känns helt OK. Att cykla i 40 bland människor som går i 5 km/h är inte jättelämpligt.
På Flöjelbergsgatan finns ett antal refuger mitt i gatan som dämpar bilisters hastighet. De flesta bilisterna brukar anpassa hastigheten och vänta på att jag som cyklist ska komma förbi refugerna. Ibland händer det att en bilist vill komma förbi ändå.
Sista klippet i filmen är från Östra Hamngatan och Brunnsparken i Göteborg. Inne i stan går det ibland inte fortare att sig fram med bil. Med cykeln kan man komma fram till och med fortare mellan vissa punkter. Klippet visar ett exempel på detta, på en relativt kort snutt på ca 200-300 meter.
Kommentera 0
För ett par dagar sedan twittrades och bloggades det om en nyanlagd väg där lyktstolparna hade placerats mitt på cykelbanan. Vid i snitt var 118:e meter finns det någon typ av hinder på cykelbanorna som påverkar cyklisters framkomlighet. Det kan vara bommar, stolpar, busshållplatser, räcken med mera.
Jag kikade igenom mina egna cykelfilmer lite snabbt och samlade ihop några klipp med temat skyltar och stolpar. Nedan kommer filmen, och som vanligt så gör kamerans vidvinkel att hastigheten ser högre ut än vad den egentligen är. Visserligen cyklar jag fortare än genomsnittet. (Blogginlägget fortsätter under filmen.)
Jag skyndade på att få klart filmen eftersom jag reser bort imorgon och några dagar framåt till Danmark. Och apropå Danmark... På väg hem från jobbet i dag så cyklade jag förbi Lisebergs VD, som även han kom cyklandes på cykelbanan. Inte så konstigt. Han är ju dansk och har jobbat på Tivoli i Köpenhamn - världens näst bästa cykelstad (efter Amsterdam).
Min ActionCam (en Drift HD) tål vatten. Jag tror till och med den tål en meters djup i vatten. I veckan beställde jag och fick hem ett genomskinligt plastskal som jag lägger kameran i. Med den kan jag ha kameran djupare och längre tid i vattnet. Ska bli spännande att testa nu i sommar.
Kommentera 1
Visa fler inlägg