Cyklisten Erik Sandblom skrev på YimbyGbg:s forum att följande står i Göteborgs kommuns "Principer för utformning av det övergripande GC-nätet i Göteborg":
5.5 Ytskikt
Cykelbanorna skall ha minst lika hög standard som de parallella bilgatorna vad avser beläggningar m m. Annars väljer cyklisterna att cykla i gatunätet. Ojämnheter i vägbanan är mycket obehagligt för cyklisterna.
Erik Sandblom påpekar att man snarare får uppfattningen att "cykelbanorna i Göteborg konsekvent har sämre beläggning än 'bilvägen' bredvid", och jag kan hålla med.
Jag har slutligen klippt ihop en cykelfilm som jag påbörjade att filma i december 2011. Den är ett exempel på var på prioritetsskalan cykelbanorna i Göteborg ofta ligger när det utförs ett gatuarbete. Då, alltså i december 2011, grävdes ett decimeterdjupt hål på en cykelbana i Göteborg. Hålet var drygt en meter långt och upptog omkring två tredjedelar av cykelbanans/gångbanans bredd. Gatuarbetet tycktes vara klart redan samma dag som det påbörjades. Men istället för att lägga ny asfalt i hålet, satte man upp en rödgul plastskylt i det.
Eftersom min erfarenhet från cyklingen i Göteborg säger att stan inte är särskilt snabb på att återställa uppgrävda cykelbanor, så bestämde jag mig för att filma hålet varje gång jag cyklade förbi det. Hur lång tid skulle det ta innan hålet var lagat och asfalterat?
Här kan du se filmen (blogginlägget fortsätter under filmen):
TILLGÄNGLIG I HD 720p
Som framgår av filmen tog det alltså över ett halvår innan hålet på cykelbanan lagades - från december 2011 till den 21 juni 2012. (Det är nästan 1,6 procent av min nuvarande levnadstid, när jag tänker efter.) Man kan till och med följa årstiderna i de snabba klippen (alla klippen är olika och kommer så gott som i kronologisk ordning).
Jag bestämde mig alltså den här gången för att se hur lång tid det skulle ta för kommunen att laga hålet utan att rapportera in det som ett fel via felanmälningstjänsten 150017 (som jag använt mig tidigare av). Det lustiga var att de lagade hålet bara tre veckor efter att jag hade visat hålet på film i min blogg, den gången i samband med bogserlineolyckan som skedde i närheten.
Frågan är varför man inte lagade hålet?
Var man inte klar med arbetet? - Jag såg dock ingen förändring i hålet under de sex månaderna.
Var det för kallt? Tjäle i marken? - Vid ett gatuarbete på en bilväg längre bort hettade man upp marken under arbetets gång eftersom det var mitt i vintern.
Lättja? Glömska? Eller det kanske inte var så viktigt eller prioriterat? Cyklisterna kan ju ändå enkelt svänga runt hålet? - Ja, det tänkte jag inte på. ;) Men visst, cyklar är flexibla. Fast räknar man med att cyklisterna ska vara flexibla i det här fallet, så får man räkna med att de är det när det är rödljus eller enkelriktade gator också. A leder till B.
Brist på rutin och standarder? - Liknande fall förekommer rätt ofta i Göteborg. Och det kan dessutom vara mitt i centrum, vilket borde öka chansen att det upptäcks av kommunen (utifall man inte kontrollerar att gropar man gräver fylls igen och asfalteras).
Brist på pengar? - Kanske, men det var ett relativt litet hål. Kostnaden för en olycka kunde ha blivit större.
För få cyklister som cyklar där - olycksrisken är liten? - Cykelbanan hör inte till Göteborgs stomcykelnät. Men kommunen borde ha det registrerat i sitt system att det har grävts på ett visst ställe. Återställningen av cykelbanan borde då inte ta ett halvår.
Det finns en cykelbana på andra sidan bilvägen, men det skulle inte vara en godtagbar ursäkt till att låta cykelbanan vara olagad i ett halvår. (Cykelbanan på andra sidan vägen passar dessutom inte min färdväg.)
Tidsrekordet som jag har noterat för ett ej åtgärdat hål på en cykelbana är minst ett år (det fanns redan när jag cyklade på den platsen första gången). Den gången felanmälde jag det till slut till kommunen och det lagades alltså efter ett år. I många fall där både bilväg och cykelbana grävs upp så är det inte alltför sällan som bilvägen asfalteras igen så snart som möjligt, medan cyklisterna får vänta i fler veckor tills cykelbanan blir asfalterad.
#1 - - erik:

Ah, det där härliga hålet. Det ligger inte längs mina vanliga cykelvägar men jag mejlade 150017 flertalet gånger om det innan det lagades. Mitt intryck är att schakten inte fylls igen av entreprenören av ren glömska och att gatukontoret inte kontrollerar att folk gör det dom ska.

Så jag försöker mejla dem ganska snart efter att jobbet verkar vara klart men inte är igenasfalterat.

Svar: Jag skickade in mitt blogginlägg med filmen ovan till Göteborgs kommun i går. I dag fick jag svar. Ska publicera det strax här i bloggen.
Gbgcyklaren