Det byggs en hel den bussfiler (busskörfält / kollektivtrafikkörfält) på gator lite här och där i Göteborg. Det är en del av det Västsvenska paketet. En av dessa gator är Övre Husargatan (och dess fortsättning i Sprängkullsgatan). Den 18 augusti 2012 tog jag en tur med cykeln förbi där. Jag hade dock lite svårt att hitta rätt. En orange skylt hänvisade mig upp på gångbanan. Lite längre fram valde jag att cykla ut på bilvägen för att ta mig över till cykelbanan på andra sidan. Det slutade dock med att jag kom tillbaka ut på bilvägen igen, så jag fortsatte på den resten av gatan.
Hur som helst... Lite rörigt, en del trafikstockningar, och en del verksamheter som drabbats negativt under byggtiden. Men förhoppningsvis blir det bra när det är klart, vilket det beräknas vara i december i år. Istället för en vältrafikerad genomfartsled, så blir det en trevligare stadsgata.
De dubbelriktade cykelbanorna på båda sidorna om vägen fortsätter att vara det efter ombyggnationen. Gångbanan ser ut att komma att vara stenbelagd, medan cykelbanan förblir asfalterad. Det betyder att de rent utseendemässigt skiljer sig åt, vilket är bra. Stenbelagda gångytor som är ojämna brukar visserligen locka ut personer med exempelvis rullväskor och ibland barnvagnar på den asfalterade cykelbanan.
(De som möjligtvis inte blir helt nöjda är bilisterna som får två filer istället för fyra. Men bussresenärerna får bättre framkomlighet tack vare bussfilerna.)
Förhoppningsvis blir gångbanan tillräckligt bred för alla som ska gå där, och förhoppningsvis blir cykelbanan lika rakt dragen som bilvägen och inte kurvar sig runt träd och parkeringsfickor.
Läs mer om ombyggnationen av Övre Husargatan på goteborg.se.
Här kommer filmen från Övre Husargatan:
TILLGÄNGLIG I HD 720p
Byggandet av bussfiler nämndes av Peter Hjörne i GP här och här.
#1 - - Robert:

Har för mig att det ser annorlunda ut nu, med rondell vid korsningen (Sprängkullsgatan) med Vasagatan. Ska bli skönt att slippa den signalreglerade korsningen där.

Enligt illustrationen så verkar det dock som att cykelöverfarten vid korsningen ska ligga rakt över rondellen istället för vid utfarterna, som normalt? Vilket kan leda till att man har svårt att passera med cykel under rusningstrafiken då ingen har skyldighet att släppa fram cyklister. Men överfarten är upphöjd så förhoppningsvis så blir man framsläppt ibland.


Svar: De stämmer att de nog har hunnit komma lite längre med arbetet på Övre Husargatan, det är nästan två månader sedan jag spelade in filmen. Förhoppningsvis samspelar bilister och cyklister och släpper fram varandra på ett lämpligt sätt - det brukar ju vara rätt mycket trafik där i rusningstrafik. Men som du säger, skönt att trafikljuset försvinner, det brukar kunna ta rätt lång tid att få grönt ljus där (åtminstone för ett bra tag sedan då jag brukade cykla där).Det byggdes en likadan rondell (med cykel/gångbanan rakt igenom) öster om Heden.
Jag vet att synskadade/blinda personer har sagt att rondeller kan vara kluriga att ta sig förbi gåendes, det kan vara svårt att uppfatta var bilarna kommer i från. Kanske blir det lättare när övergångsstället går rakt igenom rondellen.
Gbgcyklaren

#2 - - C:

Är det inte lagligt att cykla i bussfilen?

Svar: Det stämmer, men det verkar vara begränsat på så vis att bussfilen måste ligga längst till höger i färdriktningen för att man ska få cykla i den. Om det är så (jag har inte läst det på Transportstyrelsens hemsida, utan på en annan inofficiell hemsida som jag glömt nu) så verkar det som att man inte får cykla på bussfilerna längs Övre Husargatan eftersom de är mitt i gatan. Däremot är det OK att cykla i bussfilerna runt Åkareplatsen/Polhemsplatsen vidare mot centralstationens huvudentré då de är placerade till höger i färdriktningen (och cykelbana saknas). Det händer allt oftare att jag väljer körbana trots att det finns cykelbana intill. ;)
Gbgcyklaren